Browsing: bisericii şi al sătenilor s-a reconstruit o casă arsă