Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţă ordinară

Autor:

Data: 24 februarie 2021, 10:54

 •  
 •  
 •  

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţă ordinară în ziua de 25.02.2021

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţă ordinară în ziua de 25.02.2021

Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:


■ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;


■ Prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
■ Prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte;


■ Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5) şi art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE :


Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă ordinară, în ziua de 25 februarie 2021, ora 1400, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.
Art. 2 Dispoziţia de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.


Art. 3 Consilierii municipali pot formula şi transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgovişte – e-mail (consiliul.local.tgv@gmail.com).

PROIECTUL ORDINII DE ZI LA ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE DIN DATA DE 25.02.2021

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anul şcolar 2020-2021
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgovişte a cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare şi a nivelului cotizaţiei, pentru anul 2021
 6. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, str. Crisan nr. 19
 7. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească nr. 277
 8. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească nr. 306
 9. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească nr. 332
 10. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, b-dul Regele Carol I, nr. 15
 11. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, b-dul Regele Carol I, nr. 15
 12. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, b-dul Regele Carol I, nr. 15
 13. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, b-dul Regele Carol I, nr. 15
 14. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, b-dul Regele Carol I, nr. 15
 15. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, str. Col. Dumitru Băltăreţu , nr. 12
 16. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 165
 17. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 91
 18. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Nifon, nr. 10
 19. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 52
 20. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Morilor, nr. 4
 21. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 8
 22. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului nr. 31
 23. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului nr. 55
 24. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului nr. 49
 25. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr. 70
 26. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, b-dul Regele Carol I, nr. 14
 27. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, b-dul Regele Carol I, nr. 14
 28. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Constantin Brâncoveanu nr. 35
 29. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 22
 30. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Seimeni nr. 4
 31. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Cretzulescu nr. 10 B
 32. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Col. Stan Zătreanu, nr. 14
 33. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, b-dul. Ion C. Bratianu, nr. 41A
 34. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în, Municipiul Târgovişte, str. Mr. Coravu Ion, nr. 20

jj. rxuicw. uc iiuiaiaic piivmu majuimca iiiipuz,iiuiui uaiuim
pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Sârbilor, nr. 2A

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Traian Vuia, nr. 20
 2. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Alecsandri, nr. 12
 3. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgovişte, str. Mr. Brezişeanu Eugen, nr. 48
 4. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea şi terenul neîngrijite situate în Municipiul Târgovişte, str. Lămâiţei nr. 1B şi IC
 5. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea şi terenul neîngrijite situate în Municipiul Târgovişte, str. Calea Ploieşti nr. 37
 6. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
 7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiţii „Amenajare Skatepark în Municipiul Târgovişte – adiacent Parcului Chindia”
 8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică prin achiziţia a 4 staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in în Municipiul Târgovişte11
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgovişte prin Direcţia Complex Turistic de Nataţie şi Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern în vederea organizării „Cupei României la înot, juniori, tineret, seniori”, în perioada 31 martie – 03 aprilie 2021 şi 07 10 aprilie 2021
 12. Proiecte de hotărâri privind închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi punctajelor în vederea aprobării listei de priorităţi pentru anul 2021 cu persoanele din municipiul Târgovişte îndreptăţite să primească locuinţe sociale
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2021 cu persoanele din municipiul Târgovişte îndreptăţite să primească locuinţe sociale
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2021 cu persoanele deţinătoare de dosare complete pentru locuinţele cu chirie pentru tineri prin A.N.L.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuinţe ANL către actualii chiriaşi
 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a 218 mc volum brut masă lemnoasă fasonată, existentă pe amplasamentul imobilului situat în str. Calea Ialomiţei, nr. 9-15, Municipiul Târgovişte
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Târgovişte
 19. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Târgovişte şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare
 20. Raport de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2020

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.