Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

VIDEO. CJ DÂMBOVIŢA ARE TOATE DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTULUI CENTURA TÂRGOVIŞTEI

Autor:

Data: 13 iulie 2018, 10:46

  •  
  •  
  •  

Acordul de parteneriat între Consiliul Județean Dâmbovița-Primăria Târgoviște și Primăria Răzvad în vederea implementării în comun a proiectului Centura Târgoviştei

Astăzi, 13 iulie Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a reunit într-o nouă şedinţă extraordinară . Primul punct pe ordinea de zi, a vizat aprobarea proiectului „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE”, a cheltuielilor legate de proiect și Acordul de Parteneriat.

In data de 03.05.2018 a fost lansat apelul de proiecte POR 2018/6/6.1/ 5 Proiecte nefinalizate, aferent Prioritatii de investitii 6.1. Stimularea mobilitătii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare toate unitățile administrativ-teritoriale JUDET din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia și Vest (definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) SI PARTENERIATE, așa cum sunt definite în conformitate cu prevederile ghidului.

Acest apel de proiecte vizeaza exclusiv obiective de investitii al caror gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat/maxim lucrări începute, lucrări care nu au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare.

De asemenea, apelul de proiecte vizeaza exclusiv modernizarea si reabilitarea reţelei de drumuri judeţene si a variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți – creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc., astfel incat prin HCL nr. 195/30.05.2018, HCL nr. 226/29.06.2018 si HCL nr. 227/29.06.2018 au fost transmise in proprietatea Judetului Dambovita sectoarele de drum ce fac obiectul investitiei.

Prin Contractul de servicii nr. 15300/14.05.2018 incheiat cu S.C. ROCONSULT PROIECT S.R.L., Municipiul Targoviste a achizitionat servicii de consultanta pentru pregatirea si elaborarea cererii de finantare aferente proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”.

De asemenea, trebuie sa precizam ca suma alocata regiunii Sud Muntenia este de numai 54,548 milioane euro, valoarea maxima a unui proiect este de 50 miliioane de euro, durata de depunere a solicitarilor de finantare este de numai doua luni, termenul limita fiind 16.07.2018, aspecte care reclama urgenta in pregatirea cererilor de finantare si a documentelor administrative anexe.

Asa cum am aratat mai sus, la data prezentei lucrarile executate in cadrul obiectivului de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste” au ca sursa de finantare exclusiv bugetul local, astfel incat un nou eventual contract de finantare nerambursabila ar degreva bugetul local de aproximativ 60 milioane lei (valoare ce include si TVA) sau ar da posibilitatea reinvestirii acestei sume in promovarea altor obiective de investitii.

Proiectul “Modernizarea si Reabilitarea Drumului de Centura al Municipiului Targoviste” face obiectul Contractului de finantare nr. 26/03.02.2009, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritata 2 – “Imbunatatirea infrastructirii de transport regionale si locale”, DMI 2.1. “Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura”.

Conform ultimului act aditional, perioada de implementare a proiectului este de la 04.02.2009 pana la 31.12.2018.

Proiectul vizeaza realizarea urmatoarelor categorii principale de lucrari:

– Reabilitarea sistemului rutier existent in lungime de 13,808 km, pe zonele in care drumul are 4 benzi de circulatie si latirea zonelor de lucru cu 2 benzi de circulatie la 4 benzi acolo unde este posibil, pe urmatoarele tronsoane: str. Petru Cercel, str. Laminorului, Calea Campulung, Bulevardul Eroilor, Aleea Sinaia, Aleea Manastirea Dealu, str. Magrini, str. Caramidari (comuna Razvad) – ramura Valea Voievozilor, str. Calea Ialomitei (str. Canalului);

– Reabilitarea Pasajului superior Petru Cercel;

– Modernizarea-Dublarea podului rutier peste Raul Ialomita la Teis, prin executarea unui nou pod, in aval de cel existent pentru doua benzi de circulatie si extinderea la 4 benzi de circulatie a portiunii de drum cuprinse intre acest pod si pasajul DN 71;

– Reabilitarea Pasajului superior DN 71 in zona Targoviste Nord;

– Reabilitarea Podului Rutier peste Raul Ialomita la Valea Voievozilor;

– Reabilitarea unei retele de canalizare pluviala si unitara;

– Reabilitarea trotuarelor pe tot traseul inelului de centura si executia unor trotuare noi;

– Reabilitarea sensurilor giratorii si a drumurilor laterale.

In anul 2010 s-a incheiat primul Contract de lucrari nr. 16310/28.06.2010 cu Asocierea S.C. CAST S.R.L., S.C. TRANSBITUM S.R.L. si CARENA SpA IMPRESA DI COSTRUZIONI, reprezentata de S.C. CAST S.R.L. Banesti avand o valoare de 49.992.278,16 lei cu TVA si o durata de executie de 24 luni de la data primirii ordinului de incepere. Ordinul de incepere a fost dat in data 30.07.2010.

Lucrarile de modernizare si reabilitare au fost executate pe mai multe tronsoane (Calea Ialomitei, Aleea Sinaia, Bulevardul Eroilor, Aleaa Manastirea Dealu) fara a fi insa finalizate si receptionate si au cuprins diverse categorii: asfaltare, reabilitare trotuare, montare borduri, etc.

Lucrarile au fost executate cu mare intarziere, fara respectarea graficului de executie, dar si cu mari deficiente tehnice si calitative de la proiectul tehnic, ceea ce a condus la rezilierea contractului in data de 23.07.2012, cu doar 7 zile inainte de implinirea termenului contractual. La data rezilierii, lucrarile erau realizate in procent de 27,7% din totalul lor.

In data de 09.07.2015, conducerea Primariei Targoviste a dat curs propunerii de reziliere a contractului si a notificat in acest sens antreprenorul S.C. CAST S.R.L., astfel incat la 23 iulie 2012, contractul este reziliat, stadiul fizic de realizare a lucrarilor fiind de numai 27,7%.

In perioada imediat urmatoare se intocmeste Proiectul tehnic revizuit al investitiei “Modernizarea si Reabilitarea Drumului de Centura al Municipiului Targoviste” – Lucrari rest de executat, proiect ce este aprobat de OI ADR Sud Muntenia prin adresa nr. 3707/08.03.2013.

In data de 22.06.2013 este publicata in SEAP documentatia de atribuire pentru lucrari rest de executat, data limita pentru depunere a ofertelor fiind 21.08.2013. In perioada 23.08.2013 – 29.04.2014, aproximativ 8 luni, are loc procedura de evaluare a ofertelor. In data de 13.05.2014 se incheie Raportul procedurii de atribuire nr. 11739/13.05.2014 si se transmit comunicari privind rezultatul procedurii catre ofertanti. Este declarata castigatoare S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. si depun contestatii S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., S.C. DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L. si COOPERATIVA EDILE APPENINO SCRL ITALIA.

Sunt formulate mai multe contestatii, insa C.N.S.C. respinge contestatiile formulate de S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., S.C. DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L. si o admite pe cea formulata de COOPERATIVA EDILE APPENINO SCRL ITALIA dispunand reevaluarea.

Prin Decizia Curtii de Apel Ploiesti nr. 3986/18.08.2014 se respinge insa si contestatia depusa de COOPERATIVA EDILE APPENINO SCRL ITALIA si se modifica decizia C.N.S.C..

In data de 23.09.2014, ofertantul castigator S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. notifica autoritatea contractanta cu privire la intrarea sa in insolventa, imprejurarea ce a generat discutii vis-a-vis de incheierea si executarea contractului de lucrari. Ofertantul notifica in data de 03.11.2014 faptul ca este in imposibilitate de a-si prelungi valabilitatea ofertei si a garantiei de participare si ca declina invitatia la discutii privind contractul, motiv pentru care in data de 19.11.2014 se dispune anularea procedurii.

Procedura de achizitie este reluata, astfel incat in data de 20.01.2015 este publicat in SEAP anuntul nr. 156644. Perioada de evaluare nu a depasit 2 luni si jumatate, fiind finalizata in data de 26.05.2015, fiind declarata castigatoare Asocierea S.C. GOOD PROD S.R.L. si SK-13 PATSTROY JSC cu subcontractantii declarati S.C. CONSINIT S.R.L. si S.C. DRUM ART S.R.L., prin liderul de asociere S.C. GOOD PROD S.R.L.

In data de 09.06.2015 se incheie Contractul de lucrari nr. 15277, valoarea acestuia fiind de 63.372.164,94 lei (valoare cu T.V.A.) si durata de executie de 9 luni de la data primirii ordinului de incepere.

Ordinul de incepere a fost emis in data de 25.06.2015, ultima zi in care antreprenorul trebuia si a facut dovada constituirii garantiei de buna executie prin prezentarea unei polite de asigurare nr. N0CC1215800327DF emisa de Confidi Cometa S.C.p.A. cu sediul in Roma, Via Savoia, nr. 33, Italia, Filiala Romania Soseaua Fundeni, nr. 39, et. 2, Bucuresti, sector 2.

Referitor la stadiul fizic de executie al lucrarilor, mentionam ca antreprenorul a demarat efectiv lucrarile abia in luna august 2015 si nu au fost depuse situatii de lucrari pentru niciuna din lunile de executie. Gradul de realizare in teren a lucrarilor contractate a fost de aproximativ 2%, fiind executate lucrari de mica valoare dupa cum urmeaza:

– Casetarea drumului nou si montarea a aproximativ 100 ml de canalizare pe acesta;

– Terasamente in zona Drum Teis pentru largirea drumului la 4 benzii pe sectorul Pod Teis-Pasaj Superior pe DN 72;

– Montare partiala de borduri pe strazile Petru Cercel si Laminorului;

– Trotuare din beton pe strazile Petru Cercel, Laminorului si in zona Pasajului Romlux;

– Frezare Bulevardul Eroilor pe o distanta de aproximativ 150 ml dinspre Zona Teis spre zona autogara.

Antreprenorul a motivat de fiecare data ca intarzierea in executia lucrarilor se datoreaza lipsei de finantare solicitand in acest sens acordarea unui avans de catre beneficiar. Echipa de implementare nu a fost de acord cu acordarea avansului motivand ca antreprenorul in cadrul ofertei a facut dovada unor lichiditati in suma de 20.000.000 lei necesare pentru executarea lucrarilor pentru o perioada de 4 luni conform Scrisorii de referinta bancara nr. 0735-65-003151/04.03.2015 emisa de Unicredit Bulbank AD.

Or, atata timp cat antreprenorul nu a facut dovada consumarii resurselor financiare asumate in oferta prin mobilizarea in teren a echipamentelor tehnologice declarate in oferta, a personalului muncitor si de specialitate declarat in oferta, precum si a achizitionarii cu materiale destinate realizarii lucrarilor, echipa de implementare apreciaza ca antreprenorul este in imposibilitate de a realiza investitia in conditiile asumate in oferta.

Vis-a-vis de capacitatea financiara a antreprenorului de realizarea a lucrarilor, mentionam si imprejurarea ca pe numele S.C. GOOD PROD S.R.L. au fost primite mai multe dispozitii de poprire in valoare de aproximativ 500.000 lei.

Mai mult decat atat, prin Incheierea de sedinta din data de 05.10.2015 Tribunalul Salaj a deschis procedura insolventei in ceea ce-l priveste pe subcontractantul S.C. CONSINIT S.R.L., iar pe rolul Tribunalului Bucuresti se afla dosarul nr. 9384/3/2015 avand ca obiect procedura insolventei celui de-al doilea subcontractant S.C. DRUM ART S.R.L..

Au fost emise de catre echipa de implementare din partea Municipiului Targoviste mai multe notificari catre liderul asocierii S.C. GOOD PROD S.R.L. pentru a-si indeplini obligatiile contractuale, pentru a intra in ritmul de executie declarat prin graficul de executie inaintat in cadrul ofertei.

Parte din aceste notificari au ramas fara raspuns si nu au fost solutionate in mod favorabil de catre constructor. Mai mult decat atat, personalul de specialitate declarat initial in cadrul ofertei a fost schimbat in repetate randuri, in luna octombrie Municipiul Targoviste fiind notificat si cu privire la schimbarea reprezentantului antreprenorului.

La data de 24.11.2015, autoritatea contractantă UAT Municipiul Târgovişte a transmis adresa ȋnregistrată sub nr. 33592/24.11.2015, prin care a ȋnştiinţat Asocierea S.C. GOOD PROD S.R.L. şi SK-13 PATSTROY JSC de rezilierea Contractului de lucrări nr. 15277/09.06.2015, ȋn temeiul prevederilor subclauzei 15.2 lit. a şi lit. b din Condiţii generale FIDIC 1999.

In data de 11.12.2015 Municipiul Targoviste formuleaza plangere penala impotriva reprezentantilor constructorilor, dosarul fiind in solutionare la DNA Serviciul Teritorial Ploiesti sub nr. 627/VIII/1/2015. Au fost trimise mai multe solicitari catre Confidi Cometa S.C.p.A. in vederea executarii garantiei de buna executie, insa acestea s-au lovit de refuzul asiguratorului.

Ulterior, a fost intocmita o noua expertiza tehnica a lucrarilor rest de executat, a fost intocmit un nou proiect tehnic pentru restul de executat si a fost demarata procedura de achizitie publica a lucrarilor care s-a concretizat prin incheierea Contractului de lucrari nr. 16973/08.06.2017 privind “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste” cu Asocierea S.C. TELOR INVEST S.R.L. / RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. / S.C. PETROCONSTRUCT GROUP S.R.L. / S.C. LEODRUMIT CONSTRUCT S.R.L. prin lider de asociere S.C. TELOR INVEST S.R.L.

Contractul de lucrari se afla in derulare la data prezentei, amplasamentul lucrarii fiind predat executantului in data de 21.06.2017 conform Procesului verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de reper, iar ordinul de incepere a lucrarilor a fost transmis in data de 23.06.2017.

In cadrul acestui contract de lucrari, stadiul fizic al lucrarilor conform ultimului Certificat Interimar de Plata este de 9,30%, iar per total obiectiv (luandu-se in considerare si lucrarile executate si in cadrul contractelor de lucrari anterioare) stadiul fizic se ridica la aproximativ 35%.

Facem precizarea ca la data prezentei pe amplasamentul lucrarii au fost atacate mai multe obiecte printre care: lucrari de drum, lucrari de canalizare, lucrari la Podul Nou peste Raul Ialomita la Teis, la Podul de la Valea Voievozilor, la Pasajul peste CF pe strada Petru Cercel si la Pasajul peste CF la Targoviste Nord.

Contractul de finantare incheiat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 este in vigoare pana la data de 31.12.2018 cu posibilitatea de a nu rambursa sumele deja achitate Municipiului Targoviste in perioada 2010-2012 (aproximativ 15 milioane lei), dar conditionat de finalizarea lucrarilor in acest termen cu surse financiare de la bugetul local.

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.