Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

VIDEO. Şedinţa ordinară a CJ Dâmboviţa din data de 28.07.2017, ora 13:00

Autor:

Data: 28 iulie 2017, 15:49

  •  
  •  
  •  

În conformitate cu art. 94 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 28.07.2017, ora 1300, care se va desfăşura în „Sala Unirii” a sediului administrativ.
Şedinţa are următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa
nr. 202/1.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean
Dâmboviţa.
Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea realizării Proiectului –
„Reparaţii învelitoare cu înlocuirea şiţei la Casa Aramă, fază unică DALI”.
Prezintă: Cîrstina Ovidiu – manager
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița
nr. 315/20.10.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.
Prezintă: Bucur Cristiana – director general
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale denumită ANPCDEFP şi Centrul
Județean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa privind derularea proiectului „Pregătit pentru muncă
= Pregătit pentru viață”.
Prezintă: Marin Maria Cristina – director
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale
Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.
Prezintă: Lăscaie Ionuț – manager
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal de acţiuni culturale al Centrului
Judeţean de Cultură Dâmboviţa, ce urmează să fie realizate în anul 2017.
Prezintă: Lăscaie Ionuț – manager
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi Arhiepiscopia Târgoviştei, în vederea organizării
manifestărilor dedicate sărbătoririi Sfântului Ierarh Nifon.
Prezintă: Lăscaie Ionuț – manager
8. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de trecere către S.C. RAJA S.A. Constanța în
vederea realizării și punerii în funcțiune a obiectivului din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada
2014-2020”.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director general adjunct
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea sponsorizării judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa de către S.C. HeidelbergCement România S.A. în vederea efectuării unor lucrări de întreţinere
pe DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Peştera.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director general adjunct
10. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor economici, a devizelor generale şi a
cheltuielilor de cofinanţare, în anul 2017, pentru unele obiective de investiții finanţate din Programul
Naţional de Dezvoltare Locală.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director general adjunct
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Pod pe DJ 714 A Moroeni – Pucheni – Valea Brăteiului, km 7+600 peste pârâul Răteiu”.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director general adjunct
12. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 2/2017 la contractul de concesiune a
gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene nr. 145/4954/07.06.2017 încheiat
între Consiliul Județean Dâmbovița și S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director general adjunct
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa
nr. 169/19.05.2016 privind instituirea unor restricţii temporare de circulaţie pe unele sectoare de drumuri și
poduri de interes judeţean.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director general adjunct
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa
nr. 292/26.09.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, prin
Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului imobilului situat în Târgoviște,
Bulevardul Regele Carol I., nr. 51 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
„Stadion – Municipiul Târgoviște”.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director general adjunct
15. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor Licenţe de traseu pentru transport persoane prin curse
regulate speciale pe trasee de pe raza teritorială a judeţului Dâmboviţa.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director general adjunct
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane
pentru perioada 2014 – 2019 în judeţul Dâmboviţa.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director general adjunct
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului ,,Tabără pentru elevii din Raionul
Ialoveni, Republica Moldova – 2017” şi a Acordului-cadru de finanţare a acestuia.
Prezintă: Ștefănoiu Camelia – consilier
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului ,,Tabără pentru elevii din Raionul
Ştefan Vodă, Republica Moldova – 2017” şi a Acordului-cadru de finanţare a acestuia.
Prezintă: Ștefănoiu Camelia – consilier
19. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de
Administraţie la S.C. Carpatmontana Serv S.A. până la finalizarea procedurii de selecţie.
Prezintă: Ștefănoiu Camelia – consilier
20. Proiect de hotărâre privind acordul pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren în
suprafaţă de 25 mp – proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, aflat în administrarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Târgovişte.
Prezintă: Ștefănoiu Camelia – consilier
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița
nr. 182/23.06.2017 privind trecerea din domeniul public al judeţului Dâmboviţa în domeniul privat al
acestuia a unui teren în suprafață de 70826 mp situat în municipiul Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I
nr. 51.
Prezintă: Ștefănoiu Camelia – consilier
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren situat
în municipiul Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 51.
Prezintă: Ștefănoiu Camelia – consilier
23. Proiect de hotărâre privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Dâmboviţa.
Prezintă: Ștefănoiu Camelia – consilier
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune 2017-2020 pentru implementarea
Strategiei Județene Antidrog 2013-2020.
Prezintă: Ștefănoiu Camelia – consilier
25. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Dâmbovița.
Prezintă: Stan Manuela – șef birou
26. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Dâmbovița.
Prezintă: Stan Manuela – șef birou
27. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor
Dâmboviţa.
Prezintă: Stan Manuela – șef birou
28. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească”
Târgovişte.
Prezintă: Stan Manuela – șef birou
29. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa.
Prezintă: Stan Manuela – șef birou
30. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.
Prezintă: Stan Manuela – șef birou
31. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi
Canalizare Dâmboviţa.
Prezintă: Stan Manuela – șef birou
32. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază Dâmboviţa.
Prezintă: Stan Manuela – șef birou
33. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont–Salvaspeo
Dâmboviţa.
Prezintă: Stan Manuela – șef birou
34. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2017.
Prezintă: Marin Silviana Ecaterina – director executiv
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului, la
30.06.2017.
Prezintă: Marin Silviana Ecaterina – director executiv
36. Raportul preşedintelui cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor
Consiliului Judeţean Dâmboviţa în perioada iunie 2016 – iunie 2017.
Prezintă: Oprea Alexandru – președinte
37. Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada
ianuarie – iunie 2017.
Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului
38. Raport centralizat privind prevenirea abandonului copilului de către familie pentru
semestrul I 2017.
Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului
39. Informare privind asigurarea securității și a siguranței civice a comunității la nivelul Judeţului
Dâmboviţa, în semestrul I 2017.
Prezintă: Costache Mioara – președinte ATOP
40. Diverse.
I. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici, a devizului general şi
a cheltuielilor de cofinanţare pentru obiectivul „Realizare alimentare cu apă şi canalizare în zona Drumului
de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud – Centura Municipiului Târgovişte” propus spre finanţare din
Programul Naţional de Dezvoltare Locală – etapa a II-a, aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director general adjunct
PREȘEDINTE,
dr. jr. Alexandru OPREA

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.