Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Raport privind starea socio-economica si de mediu a comunei Voinești in anul 2016

Autor:

Data: 4 iulie 2017, 19:19

 •  
 •  
 •  

SITUATIA BUGETARA A COMUNEI VOINESTI IN 2016

Bugetul total pe anul 2016 se prezinta astfel:

Inițial, in luna ianuarie, bugetul a fost in suma de 7.078 mii lei, la partea de venituri si in suma de 7.259 mii lei, la partea de cheltuieli, cu un deficit in suma de 181 mii lei.

Pe parcursul anului 2016,au avut loc 10 rectificări bugetare, iar in luna decembrie 2016,dupa ultima rectificare, situația se prezinta astfel:

 • Venituri – 9.093,31 mii lei
 • Cheltuieli- 9.274,31 mii lei
 • Deficit – 181 mii lei

In cursul anului 2016 s-au realizat venituri in suma de 8.840,54 mii lei ,astfel:

 • 02 Impozit pe venit –  43,31 mii lei
 • 02 Cote si sume def din
 • impozitul pe venit – 1.343,81 mii lei
 • 02 Impozite si taxe pe proprietate – 686,25 mii lei
 • 02 Sume def. din TVA- 5.755,02 mii lei
 • 02 Taxe pe utilizarea bunurilor – 399,23 mii lei
 • 02 Alte impozite si taxe fiscale- 4,20 mii lei
 • 02 Venituri din proprietate – 34,46 mii lei
 • 02 Venituri din prestări servicii- 3,76 mii lei
 • 02 Ven. din taxe administrative – 42,42 mii lei
 • 02 Amenzi – 210,55 mii lei
 • 02 Diverse venituri – 167,16 mii lei
 • 02 Venituri din capital – 0,50 mii lei
 • 02 Subvenții – 149,87 mii lei

In cursul anului 2016 s-au înregistrat cheltuieli in suma totala 9.019,79 mii lei, după cum urmează :

 • 51.02 Autorități executive – 1.335,88 mii lei
 • 54.02 Alte aut publice – 114,45 mii lei
 • 55.02 Dobânzi – 46,55 mii lei
 • 61.02 Ordine Publica –  56,85 mii lei
 • 65.02 Învățământ  – 4.103,29 mii lei
 • 66.02 Sănătate – 27,42 mii lei
 • 67.02 Cultura – 345,80 mii lei
 • 68.02 Asistenta sociala – 1.390,89 mii lei
 • 70.02 Locuințe servicii si dezvoltare publica –  564,75 mii lei
 • 74.02 Protecția mediului – 282,44 mii lei
 • 84.02 Transporturi – 751,47 mii lei.

PROIECTE IMPLEMENTATE DIN FONDURI EUROPENE SI ACHIZITII

In conformitate cu prevederile Legii nr. 98 / 2016 a achizițiilor publice si a HG nr 395/ 2016 , Norme de aplicare a acesteia , Comuna Voinești județ Dâmbovița a realizat in anul 2016 prin încheierea de contracte de achiziție publica de lucrări , furnizare si servicii , in baza legilor mai sus amintite , următoarele investiții

 1. Extindere rețea de canalizare in satul Voinești , comuna Voinești , județ Dâmbovița – contract de lucrări nr . 11784/ 03.08.2016 , valoare 164832,57 lei fără TVA . Lucrările de extindere de rețea de canalizare au fost efectuate pe străzile , Bazinul de Apa, Bisericii si intersecție strada Aldescu si strada Moruju.
 2. Modernizare DC 127 km 0+000 –km 2+625,32 si DS 845 Izvoarele si Suduleni in comuna Voinești , județul Dâmbovița “, contract de lucrări nr .249/417/ 4591/ 16.04.2015 – contract încheiat in asociere cu CJ Dâmbovița . Lucrările au constat in modernizarea drumului comunal DC 127 si DS 845 in satul Izvoarele si Suduleni , pe o lungime de aproximativ 3 km si șanțuri betonate pe ambele părți ale drumului . Valoarea totala a contractului este de 1649.667, 62 lei la care se adaugă TVA.
 3. Realizare podeț tubular si lucrări de apărare in zona intersecției Valea Mare si zona Tanculesti , in satul Gemenea – Brătulești . , valoarea contract de lucrări 145356,60 lei fără TVA .
 4. Amenajare parcare centru civic Voinești , lucrări in valoare de 56700 lei fără TVA , contract de lucrări nr .13168/ 01.09.2016 , prin care s-a amenajat parcare cu pavele din beton pe o suprafața de aproximativ 900 mp.
 5. Lucrări de schimbare invelitoare la Biserica din satul Gemenea Brătulești , contract de lucrări nr 5974/ 23.04.2016 , in valoare de 18158,79 lei fără TVA.
 6. Lucrări construcție gard împrejmuire clădire jandarmi , Voinești , contract nr. 14161/ 21.09.2016 , in valoare de 18242,36 lei fără TVA;
 7. Lucrări de realizare șanțuri de scurgere a apelor pluviale in satul Manga , contract de lucrări nr . 13362/ 06.09.2016 ;valoare 3813,49 lei fără TVA
 8. Lucrări de amenajare obor in sat Voinești , contract nr. 14536/ 26.09.2016 , valoare lei 16775,95 lei ;
 9. Lucrări de placare a treptelor de acces la scoală Suduleni , contract nr .13686/ 12.09.2016 , cu o valoare de 3871,22 lei fără TVA .
 10. Lucrări de reparații si întreținere imbracaminti asfaltice pe DC 150 in localitatea Voinești , contract de lucrări nr .10093/ 16266/ 01.11.2016 , cu o valoare de 14.508,36 lei fără TVA .
 11. Proiectare si lucrări de realizare a instalației de utilizare a gazelor naturale la sediul fostei grădinițe din satul Voinești , contract nr 4552/ 21.03.2016 , valoare contract nr . 22447,76 lei fără TVA.
 12. Modernizare a sistemului de iluminat public stradal in satul Voinești , prin montarea de corpuri de iluminat cu led-uri de 41-54 W IP 66 , in număr de 158 de bucăți , valoare contract , 92.040 lei , fără TVA .
 13. Servicii de cadastru si topografie documentație cadastrala si intabulare pentru bunuri imobile terenuri din domeniul public al comunei Voinești , valoare 20.000 lei fără TVA.
 14. Au fost cumpărate prin contracte de furnizare Tractor Same Argon 3 75 DT E3- si doua bucăți de lame de deszăpezire , in valoare totala de 132300 lei fără TVA , prin contractul nr 17704/ 23.11.2016 si o vidanja tractabila Meprozet PN -30/ 2 , in valoare de 29100 lei fără TVA , prin contraacul nr 5435/ 05.04.2016
 15. A fost furnizat mobilierul de birou pentru dotarea sediului bibliotecii Vasile Florescu si a biroului de asistenta sociala din cadrul Primăriei comunei Voinești , cu o valoare de 19600 lei , cu contractul nr . 6602/ 25.04.2016 .
 16. Pentru întreaga activitate a administrației publice din comuna Voinești , a fost încheiat contact de furnizare de combustibili , in valoare de 83260 lei fără TVA, contract nr. 1045/ 20.01.2016.

Au fost încheiate contracte de achiziție publica de servicii si furnizare pentru realizarea tuturor obiectivelor si investițiilor pentru anul 2016.

In cadrul activității de implementare a proiectelor din fonduri nerambursabile, au fost monitorizate in vederea realizării indicatorilor proiectele realizate pana in acest an si a început pregătirea pentru depunerea in vederea includerii la finanțare a proiectelor de modernizare a drumurilor comunale din satul Voinești , prin PNDL , a proiectului de înființare a unui Centru de zi pentru persoanele vârstnice in satul Manga , in localul scolii din acest sat , proiect care se va depune pentru finanțare prin P.O.R 2014-2020 .

COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE

In anul 2016 in evidentele serviciului de taxe si impozite locale figurează un număr de 528 societăți comerciale, clasificate după obiectul de activitate astfel:

 • societăți agricole – 479,
 • comerț cu amănuntul – 26,
 • materiale de construcții – 5,
 • baruri – 4 ,
 • patiserie – cofetărie – 2,
 • coafor – frizerie – 3,
 • farmacii – 3 ,
 • cabinet stomatologic – 2,
 • alte activități( reparații calculatoare, activități de creditate, jocuri de noroc, întreținerea si reparații auto) – 3 .

RESURSELE UMANE

Activitățile desfășurate in anul 2016 in cadrul Compartimentului Resurse Umane au urmărit respectarea legislației si a normelor metodologice in vigoare in vederea gestionarii optime a resurselor umane pentru serviciile din cadrul Primăriei comunei Voinești.

Principalele activități desfășurate in cadrul compartimentului:

S-a urmărit încadrarea in numărul de personal stabilit potrivit organigramei si statelor de funcții aprobate si asigurarea actualizării situațiilor nominale de personal cu respectarea prevederilor O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile si autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea guvernului ori a ministerelor.

Organigrama si statul de funcții din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Voinești au fost aprobate prin HCL nr.110/18.11.2015.

Numărul maxim de posturi aprobat conform OUG 63/2010 pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Voinești este de 81 salariați raportat la un număr de 6002 locuitori.

Organigrama si statul de funcții ale Primăriei comunei Voinești se prezinta astfel:

 • 2 funcții de demnitate publica
 • 15 consilieri locali
 • 26 funcții publice din care:
 • 1 funcție publica de conducere ocupata
 • 20 funcții publice de execuție ocupate
 • 1 funcție publica de conducere vacanta
 • 4functii publice de execuție vacante.
 • 53 funcții contractuale de execuție din care:
 • 46 funcții contractuale ocupate din care
 • 36 funcții publice contractuale de asistent personal al persoanei cu handicap
 • 10 funcții publice pentru personal contractual
 • 7 funcții contractuale vacante

Au fost aplicate prevederile legale privind: stabilirea salariilor de baza, acordarea sporurilor salariale potrivit condițiilor de munca, acordarea si calcularea indemnizațiilor pentru demnitari, organizare concursuri de promovare in funcții publice de executie,promovarea in grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici si organizare concurs de recrutare.

Au fost organizate cu respectarea prevederilor legale concursuri de promovare in gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici pentru un număr de 4 funcții publice de execuție:

 • inspector principal-Serviciu de Evidenta a persoanei
 • referent Birou-Politie locala
 • referent superior-Serviciu Asistenta sociala
 • referent superior-IT Compartiment Relații cu Publicul.

A fost organizat cu respectarea prevederilor legale concurs de recrutare pentru funcția publica de execuție:

 • Inspector debutant serviciu Asistenta sociala.

Pentru anul 2016 s-au respectat prevederile legale conform Lg 53/2003 modificata privind încheierea/modificarea/executarea si încetarea contractelor de munca.

S-a întocmit documentația privind incheierea,inregistrarea,operarea si transmiterea in REVISAL a unui număr de:

 • 6 contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata astfel:
 • 4 contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata de asistent personal al persoanei cu handicap;
 • 1 contract individual de munca pe perioada nedeterminata de asistent comunitar medical;
 • 1 contract individual de munca pe perioada determinata de asistent manager proiect.

S-a întocmit documentația privind incetarea,operarea si transmiterea in REVISAL pentru:

 • 1 contract individual de munca pe perioada nedeterminata de asistent personal al persoanei cu handicap;
 • 1 contract individual de munca pe perioada determinata de asistent manager de proiect;
 • 1 raport de serviciu pentru funcția publica de referent.

Au fost actualizate 21 fise de post pentru funcționarii publici si 10 fise de post pentru personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Voinești in condițiile legii conform HG 611/2008.

S-a emis un număr de 31 dispoziții de acordare indemnizație lunara pentru persoanele cu handicap si 16 dispoziții de încetare indemnizație lunara pentru persoanele cu handicap.

S-a eliberat un număr de 130 de adeverințe pentru funcționarii publici si pentru personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Voinești care sa ateste vechimea in munca sau calitatea de salariat a acestora.

S-au întocmit rapoarte si chestionare statistice lunare, trimestriale si anuale referitoare la numărul de personal, situația posturilor ocupate si vacante solicitate de D.G.A.S.P.C.Dambovita si Direcția Generala a Finanțelor Publice Dâmbovița.

S-a urmărit întocmirea corecta si la timp a documentelor ce stau la baza plații lunare a salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Voinești si pentru personalul care ocupa funcții de demnitate publica.

S-au transmis on-line la Inspectoratul Teritorial de Munca Dâmbovița modificările contractelor individuale de munca operate in Registrul salariaților-REVISAL- pentru personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Voinești.

Au fost transmise on-line la Agenția Naționala a Funcționarilor Publici toate actele administrative care certifica modificările referitoare la structura instituției operate in Portalul de management al funcțiilor publice si al funcționarilor publici.

ACTIVITATE JURIDICA, LEGALITATEA DOCUMENTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Activitatea este desfășurata de secretarul comunei Voinești si consta in :

 1. Întocmește dosarele , formulează acțiuni , întâmpinări ,concluzii, obiecțiuni la rapoartele de expertiza si solicita probe in scopul soluționării cauzelor aflate pe rol in consultare cu avocatul contractat ;
 2. Întocmește evidenta cauzelor aflate pe rolul instanței si corespondenta;
 3. Asigura asistenta juridica a celorlalte servicii , birouri , compartimente din cadrul instituției ;
 4. Participa la licitațiile organizate de instituție , in situațiile unde este nominalizat sa participe;
 5. Clarifica din punct de vedere juridic , situațiile prezentate de cetățeni, prin intermediul compartimentului de “Relații cu publicul ‘;
 6. Soluționează petițiile repartizate ;
 7. Verifica sub aspectul legalității materialele redactate de diverse compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
 8. Participa in cadrul comisiilor in care sunt numiți , in cadrul instituției ;
 9. Urmărește si realizează ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local, in colaborare cu celelalte compartimente ;
 10. Acorda asistenta juridica pentru elaborarea dispozițiilor ;
 11. Întocmește si comunica Raportul de evaluare a implementării Legii 52/2003 privind transparenta decizionala;
 12. Întocmește si comunica Raportul de evaluare al implementării Legii 544/2001 privind accesul la informațiile publice ;
 13. Întocmește si Raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor conf OUG 27/2002 aprobata prin Legea 233/2002;
 14. Urmărește modificările legislative in mod curent ;

Activitatea se axează in principal pe soluționarea litigiilor aflate in instanța si formularea acțiunilor noi :

In 2016 au fost soluționate litigii atât din 2015 cat si noi acțiuni din 2016 cu diverse obiecte ,total 30 dosare : litigii de munca ( drepturi bănești ) 10 dosare ; 2 dosare privind somații de plata cu ADI ( apa si gunoaie ) ; 2 dosare ale UAT Comuna Voinești privind dobândirea dreptului de proprietate pentru bunuri imobile ( continuate la diverse instanțe din 2011 ), 7 dosare de fond funciar , 2 dosare privind urbanism ( desființare lucrări de construire ) si 7 dosare noi privind acțiunile civile in instanța ale lui Neagu Florin Mihail pe aceeași speța , anume , recunoașterea proprietății asupra suprafeței de 148 mp deținuți suplimentar in căminul casei , obligarea la înscrierea in registrul agricol a acestei suprafețe si calcularea impozitului si pentru aceasta suprafața);

Ședințele Consiliului Local , asigurarea gestionarii procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local si Primar , precum si procedurile de convocare , secretariat si publicitate a ședințelor Consiliului Local

In anul 2016 , Consiliul Local Voinești s-a constituit după alegerile locale din iunie 2016 , in ședința convocata de Prefect din data de 29.06 2016 si s-a întrunit in 19 ședințe din care 12 ordinare , 2 extraordinare si 5 de îndată , adoptând 134 de hotărâri , neatacate de Instituția Prefectului Dâmbovița ;

 1. De asemenea un număr de 929 de dispoziții au fost emise de Primarul Comunei Voinești au primit avizul de legalitate ;
 2. De asemenea au fost vizate de legalitate organizarea licitațiilor pentru concesionare terenuri , lucrări publice , concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul aparatului de specialitate , participând in comisii constituite in acest sens ;
 3. De asemenea , in 2016 , s-a ocupat din punct de vedere legal de acțiunile ce vizează activitățile electorale ;
 4. Activitatea de soluționare a petițiilor in 2016 conf OUG 27/2002 in număr de 1231 petiții din care, cele mai multe sunt solicitările ajutoare încălzirea locuinței ajutor social ( 425), probleme edilitar gospodărești – taxa habitat, apa canal , energie electrica (206), recalculare impozit pe imobile , teren sau mașini urmare a modificărilor in situația juridica a imobilelor ‘;
 5. Activitatea privind accesul la informațiile de interes public , in 2016 o singura solicitare privind “utilizarea banilor publici “, de către Neagu Florin Mihail , respinsa pe motiv , informații exceptate de la acces”

MISIUNI DE AUDIT

Compartimentul de audit public intern organizat la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Voinești este poziționat în organigramăîn subordinea directă a Primarului Comunei Voinești asigurându-se raportarea activității celui mai înalt nivel al conducerii, independenta funcționala necesara unei evaluări obiective a disfuncțiilor constatate si formularea unor recomandări adecvate soluționării acestora.

Activitatea compartimentului de audit se axează in principal pe misiuni de audit si urmărirea implementării recomandărilor in vederea îmbunătățirii activității, dar presupune si elaborarea planurilor anuale si multianuale de audit , elaborarea Programul de asigurare si îmbunătățire a calității activității de audit public intern, elaborarea Raportului anual de audit, consiliere formala si informala la nivel de compartimente .

Scopul acestui raport este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurata la nivelul UAT Comuna Voinești prin aprecierea modului de implementare a recomandărilor, sintetizând contribuția funcției de audit la îmbunătățirea activității instituției.

In anul 2016 au fost planificate si realizate 4 misiuni de asigurare (conformitate ) Domeniile spre care au fost îndreptate misiunile sunt :

 • domeniul financiar contabil  – 1 misiune – evaluarea activității financiar- contabile la Liceul Tehnologic Voinești;
 • domeniul resurse umane – 1 misiune – gestiunea resurselor umane la nivelul UAT Voinești
 • domeniul funcțiilor specifice  – 1 misiune – evaluare activității de urbanism si amenajarea teritoriului –UAT Voinești
 • domeniul funcțiilor specifice – 1 misiune – evaluarea activității de asistenta sociala

Urmărirea implementării recomandărilor se realizează prin fisa de urmărire a recomandărilor. Comunicarea stadiului implementării recomandărilor se efectuează de structurile auditate, la termenele stabilite in planul de acțiune si calendarul implementării recomandărilor , printr-o nota de informare. In urma misiunilor de audit, derulate in anul 2016, au fost formulate si urmărite un număr de 35 de recomandări plus încă 2 din 2015 cu termen de implementare in 2016 .Gradul de implementare la finele anului 2016 este de 100%, așa cum rezulta din notele de informare primite de la structurile auditate.

Pentru anul 2016, a fost elaborat Programul de asigurare si îmbunătățire a calității activității de audit public intern. Acesta a fost aprobat de ordonatorul principal de credite.

Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern a fost actualizat in luna decembrie 2016 ca urmare a evaluări activității de audit realizata de Curtea de Conturi a României –Camera de Conturi Dâmbovița cu ocazia misiunii de audit financiar desfășurata in perioada 01.08.2016-09.09.2016 la nivelul UAT Comuna Voinești

A fost elaborate planul anual de audit pe anul 2016 si planul multianual .

La planificarea strategica pe termen mediu 2016-2018 ( 3 ani ) am avut in vedere faptul ca, potrivit prevederilor legale, toate activitățile audiabile trebuie sa fie auditate cel puțin o data la trei ani si acestea au fost selectate in funcție de următoarele criterii: importanta activității in cadrul primăriei, pericolul producerii unor evenimente sau chiar pagube, gradul de apariție si importanta a riscului.

A fost elaborat Raportul anual de audit pentru anul 2016 si depus in termenele legale la Direcția Generala a Fanatelor Publice Ploiești si la Curtea de Conturi a României , Camera de Conturi Dâmbovița.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE ASISTENTA SOCIALA

Serviciul Public Comunitar de Asistenta Sociala întocmește următoarele tipuri de dosare pentru prestații sociale:

 • Ajutor social;
 • Alocații pentru susținerea familiei;
 • Alocații de stat pentru copiii nou-născuți;
 • Indemnizații pentru creșterea copilului;
 • Asistenți personali ai bolnavilor cu handicap grav si indemnizații de îngrijire pentru persoanele cu handicap grav;
 • Ajutor pentru încălzirea locuinței;
 • Distribuirea ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeana;
 • Tichete sociale pentru grădinița

 In cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala al Primăriei comunei Voinești s-au depus in anul 2016 următoarele tipuri de dosare:

*Legea nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat – 43 dosare aprobate in 2016 ,204 dosare in total.

*Legea nr. 277/2010 privind Alocația pentru susținerea familiei-32 dosare aprobate in 2106,185 dosare in total

*Legea nr.61/1993 privind Alocația de stat –41 dosare;

*Ordonanțata de urgenta nr.111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copilului -26 dosare;

*Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – asistenți personali 4 dosare aprobate in 2016,37 dosare in total ,indemnizații pentru persoanele cu handicap grav (copii si adulți) – 26 dosare aprobate in 2016 , 60 dosare in total.

*Ordonanța de urgenta nr.70/2011 privind masurile de protective sociala in perioada sezonului rece :

 • 305 dosare pentru subvenția la încălzirea cu lemne
 • 193 dosare pentru subvenția la încălzirea cu lemne- beneficiari de ajutor social
 • 5 dosare pentru subvenția la încălzirea cu gaze

*Legea 248/2015 cu modificările si completările ulterioare – tichete sociale pentru grădinița- 29 dosare.

  S-au distribuit produse alimentare prin programul POAD 2016 ,primite de la Uniunea Europeana pentru următoarele categorii:

 • pensii POAD –325 persoane
 • șomeri indemnizați – 12 peroane
 • persoane cu handicap – 212 persoane
 • persoane beneficiare de ajutor social – 431
 • persoane beneficiare de alocație pentru susținerea familiei
 • persoanele care se încadrează in prevederile art.3 din HG 799/2014 modificata (persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de pana la 450/lei/luna/persona si nu se încadrează in niciuna dintre categoriile menționate mai sus)

Au fost efectuate un număr de 1118 de anchete sociale din care:

 • ajutor social – 412 anchete;
 • alocație pentru susținerea familiei – 396 anchete ;
 • anchete sociale persoane cu handicap -157;
 • anchete sociale solicitate de instanțele judecătorești – 19;
 • anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C. Dâmbovița – 26 ;
 • anchete pentru Sprijin financiar – procurare calculator – 23;
 • anchete Ajutor rechizite – 51 ;
 • anchete Bursa/Bani de liceu – 34

ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

 • am colaborat cu medicii de familie pentru a identifica persoanele vulnerabile din punct de vedere medical(vârstnici ,bolnavi cronici, persoane cu dizabilități , femei gravide , copii 0-1 ani) ;
 • educarea comunității pentru sănătate: medierea relației dintre beneficiari si medicul de familie / sau specialist; informare si consiliere asupra necesitații vaccinărilor ;informare/ consiliere privind administrarea corecta a tratamentelor conform prescrierii medicului de familie/ specialist;
 • pentru derularea in timp si eficient a acțiunii privind implementarea planului de masuri pentru limitarea extinderii epidemiei de rujeola din Romania ,împreuna cu medicii de familie am catagrafiat copii cu vârste cuprinse intre 9 luni si 9 ani si le-am transmis D.S.P. Dâmbovița urmând sa fie distribuit vaccinul ROR si sa se desfășoare activitatea de vaccinare;
 • am însoțit personalul Serviciului de Asistenta Sociala la efectuarea anchetelor sociale;
 • promovarea sănătății reproducerii si a planificării familiale: am informat femeile cu vârsta fertila(15-45 ani) privind metodele contraceptive si consilierea asupra bolilor cu transmitere sexuala ;
 • promovarea unor atitudini si comportamente favorabile unui stil de viată sănătos in cadrul tuturor grădinițelor si a școlilor de pe raza comunei Voinești;
 • am participat la acțiunile organizate de D.S.P. Dâmbovița ;
 • am identificat familiile cu risc socio-medical din cadrul comunității ; identificarea si semnalarea cazurilor potențiale de abandon ; monitorizarea copiilor reintegrați in familie ;
 • identificarea copiilor de vârsta școlara care nu frecventează cursuri de învățământ;
 • informarea familiilor cu vârsta școlara asupra necesitații frecventării cursurilor școlare si a cursurilor de grădinița, in special a copiilor care pot fi înscriși in clasa 0;
 • sprijinirea persoanelor in vederea obținerii asigurării de sănătate ;
 • acțiuni de prevenire si profilaxie primara , secundara si terțiara : informare privind riscurile la boala , mobilizarea si însoțirea membrilor comunității la acțiuni de sănătate publica (campanii de vaccinare ,campanii de informare si educare in domeniul promovării sănătății ); distribuirea de pliante ;
 • acțiuni de identificare a persoanelor care au intrat in contact cu suspecții / bolnavi de boli transmisibile( rujeola,hepatita,etc.) .

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA VOINESTI

SPCLEP Voinești va aduce la cunoștința ca pe parcursul anului 2016 au fost soluționate un nr. de 2124 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate ,din care 1984 CI, 47 CIP, 93 vize de reședința.

Au fost înregistrate in baza de date un număr de 133 de nașteri, 295 de decese, 85 de casatorii, 8 divorț, am întreprins 10 acțiuni cu camera mobila si a fost pusa in legalitate o persoana majora fără act de identitate.

Menționam ca SPCLEP Voinești are arondate un număr de 8 comune cu o populație activa de 21439 locuitori .

Pe linie de stare civila la nivelul comunei Voinești in anul 2016 au fost înregistrate 9 nașteri, 35 casatorii, 74 de decese.

La cererea altor primarii sau a persoanelor particulare au fost eliberate 115 certificate de naștere. 68 certificate de căsătorie si 91 certificate de deces.

Au fost întocmite 69 de sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale.

 BIROUL REGISTRATURA,RELATII PUBLICE SI INFORMATICA

In cadrul biroului de Registratura in anul 2016 s-au prezentat un număr de aproximativ de 15 000 de persoane. Solicitările au fost rezolvate in procent de 93%

In anul 2016 s-au înregistrat 19 141 de numere in Registru de întări/ieșiri

S-au completat un număr de 20 registre intrare/ieșire.

Au fost depuse un număr de 140 cereri pentru înscrierea a ( contractelor de vanzare-cumparare,titluri de proprietate, acte de partaj)

Au fost eliberate un număr de 2 853 certificate fiscale.

S-au înregistrat un număr de 186 sesizări/conflicte produse intre cetățeni.

Totodată au fost înregistrate un număr de 165 cereri privind scutire de la taxelor si impozitelor in cazul persoanelor îndreptățite( veterani de razboi,persoane cu handicap)

De asemenea au fost depuse un număr de 204 cereri pentru eliberarea/întocmirea de anchete sociale.

Infrastructura comunei Voinești este compusa din un număr de  2 500 gospodarii.

Tot in cadrul compartimentului de Registratura se primește se înregistrează si se repartizează corespondenta primita prin posta.

Pe lângă înregistrarea lor in Registru de întări/ ieșiri sunt înregistrate si in Registrul Electronic Document Management ELO fiind scanate si distribuite in mod electronic către compartimentele din cadrul primăriei.

In cadrul Primăriei Voinești in anul 2016 sunt  25 calculatoare la care  s-au instalat,  programele operaționale necesare bunei desfășurări a activității in primăria Voinești.

De asemenea s-au înlocuit si reparat componentele hardware ale calculatoarelor care s-au defectat pe parcursul anului 2016.

Primăria Voinești deține  4 copiatoare si 25 imprimante la care s-au încărcat si înlocuit tonerele in cadrul primăriei.

Site-ul primăriei Voineștii „http://www.primarievoinesti.ro”  este administrat si actualizat la zi de referentul cu atribuții de informatician din cadrul Primăriei Voinești

In cadrul primăriei se folosește aplicația Patrimven pentru raportare la ANAF si aplicația online  cu Registrul Electoral unde s-au introdus informații personale ale cetățenilor (71 raportări decese).

In  vederea implementării „Sistem Informatic de Gestiune a Activității Primăriilor în județul Dâmbovița”, s-a colaborat cu funcționarii desemnați cu folosirea aplicației folosite in acest proiect (Registrul agricol, Taxe si impozite, Buget, Financiar contabilitate, Resurse Umane, Managementul documentelor si Management proiecte) si s-a participat la toate ședințele  de instruire cu Consiliul Județean Dâmbovița.

REGISTRUL AGRICOL SI CADASTRU

 • Procese verbale de identificare a imobilului – 417
 • Certificate de atestare ca petentul este cunoscut ca proprietar – 334
 • Certificate de atestare a existentei construcțiilor – 34
 • Procese verbale identificări terenuri – 41
 • Planuri de situație – 25
 • Procese verbale constatare categorie de folosința – 45
 • Litigii de grănițuire, pagube, acces la teren etc. – 61
 • Constatare an obținere producții economice – 17
 • Constatare degradări livezi – 21
 • Constatare pagube produse de calamitați – 33
 • Răspunsuri persoane juridice (DGA, DJS, Garda Forestiera, Politia Voinești, etc) – 13
 • Acte de  operat  in registrul  agricol:   contracte   de  vânzare   cumpărare, sentințe   civile, acte   de  partaj, certificate   de  moștenitor, procese   verbale   de  constatare, de  schimbare   a   categoriei   de  folosința a  terenului   =  874
 • Atestate de producător  =  561
 • Anexa 24  in  vederea   eliberării  taxei   succesorale =  64
 • Contracte de   arenda     = 283
 • Adeverințe :  cadastru, telefon, buletin, pentru  scoală   rechizite, alocație suplimentara, ajutor  social, încălzire, APIA, notariat,  electrica, cu  terenurile   din  proprietate, adeverințe   calamitați    , rezilieri    contracte   de   arenda   , acte   pentru  accesare  fonduri   europene:   adeverințe,   tabele   centralizatoare,   deschis  partide  pe   firma           peste 6000
 • Scriere registre   agricole   si   completare   la  zi    60   volume   .

Situații   statistice   privind    eșantioanele   de   animale, de  plantații  solicitate   de  DADR   si   Statistica

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.