Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

DISPOZIŢIE: Convocarea Consiliului Local al Oraşului Pucioasa în şedinţă ordinară la data de 25.05.2017

Autor:

Data: 23 mai 2017, 10:19

  •  
  •  
  •  

Primarul oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, Ing. Ana Constantin Emilian Având în vedere:
– prevederile art 39 alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
In temeiul art. 68 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare .DISPUNE:
ART. 1. Se convoacă Consiliul Local al oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, în şedinţă ordinară la data de 25 mai 2017, orele 13^, în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Pucioasa, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a două mandate de consilieri locali.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Referatul constatator nr. 10 889 din 15.05.2017 al primarului şi secretarului oraşului Pucioasa. Prezintă: d-na. jr. Catană Elena – secretarul oraşului Pucioasa. Avizul comisiei juridice.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela – secretarul comisiei.
2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de validare.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 10 936 din 16.05.2017 a iniţiatorului. Referatul nr. 10 937 din 16.05.2017 al secretarului oraşului Pucioasa.

Prezintă: d-na. jr. Catană Elena – secretarul oraşului Pucioasa. Avizul comisiei juridice.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela – secretarul comisiei.
3. Proiect de hotărâre privind validarea a 4 mandate de consilieri locali.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Expunerea de motive nr. 10890 din 15.05.2017 a iniţiatorului.
Referatul nr. 10891 Din 15.05.2017 al secretarului oraşului Pucioasa.
Prezintă: d-na. jr. Catană Elena – secretarul oraşului Pucioasa.
Rapoprtul comisiei de validare.
Prezintă: preşedintele comisiei de validare.
4. Depunerea jurământului de către cei 4 (patru) consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11098 din 17.05.2017 a iniţiatorului. Referatul nr. 11099 din 17.05.2017 al secretarului oraşului Pucioasa. Prezintă: d-na. jr. Catană Elena – secretarul oraşului Pucioasa. Avizul comisiei juridice.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela – secretarul comisiei.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 63/31.01.2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice în cadrul U. A. T. Oraş Pucioasa.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11 066 din 17.05.2017 a iniţiatorului. Referatul nr. 11 067 din 17.05.2017 al compartimentului resurse umane.

Prezintă: d-na. Năstase Ionelia Lucia – referent resurse umane. Avizul comisiei juridice.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela – secretarul comisiei.
7. Proiect de hotărâre privind transformarea posturilor ocupate de funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile pentru promovarea în grad profesional în semestrul 1/2017.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11 068 din 17.05.2017 a iniţiatorului.

Referatul nr. 11 069 din 17.05.2017 al compartimentului resurse umane.

Prezintă: d-na. Năstase Ionelia Lucia – referent resurse umane. Avizul comisiei economice şi al comisiei juridice.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela – secretarul comisiilor economice şi juridice.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire datorat bugetului local al oraşului Pucioasa aferent anului fiscal 2018 de către SUN GARDEN MANAGEMENT S. C. S. pentru clădirea „Centru de zi”.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Expunerea de motive nr. 9 984 din 04.05.2017 a iniţiatorului.
Referatul nr. 9 985 din 04.05.2017 al Direcţiei Economice – compartiment fond locativ.

Prezintă: d-na. ec. Solomon Gabriela – şef serviciu venituri. Avizul comisiei economice.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 103/21.07.2017 privind componenţa Comisiei Locale de ordine publică şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de ordine publică la nivelul oraşului Pucioasa
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 8716 din 18.04.2017 a iniţiatorului.

Referatul nr. 8717 din 18.04.2017 al secretarului oraşului Pucioasa.

Prezintă: domnul Pastor Constantin – persoană cu atribuţii delegate de şef serviciu Poliţie Locală.
Avizul comisiei juridice.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei juridice.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în municipiul Jonava – Lituania a delegaţiei oraşului Pucioasa în perioada 22.06.2017 – 24.06.2017.

Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11 062 din 17.05.2017 a iniţiatorului.

Raportul explicativ nr. 11 063 din 17.05.2017 al Direcţiei Economice.

Prezintă: d-na. ec. Sala Mihaela – persoană delegată cu atribuţii de director executiv în cadrul Primăriei oraşului Pucioasa.
Avizul comisiei economice şi al comisiei juridice.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiilor economice şi juridice.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a caietului de obiective la Centrul Cultural European al oraşului Pucioasa, precum şi desemnarea componenţei comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11 055 din 17.05.2017 a iniţiatorului.

Referatul nr. 11 056 din 17.05.2017 al compartimentului resurse umane.

Prezintă: d-na. Pătru Florinela – referent resurse umane. Avizul comisiei economice, al comisiei juridice şi al comisiei sociale.

Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiei economice şi al comisiei juridice şi domnul consilier Ivaşcu Dragoş Ion secretarul comisiei sociale.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Expunerea de motive nr. 11 057 din 17.05.2017 a iniţiatorului.
Raportul explicativ nr. 11 058 din 17.05.2017 al Direcţiei Economice.
Prezintă: d-na. ec. Sala Mihaela – persoană delegată cu atribuţii de director executiv în cadrul Primăriei oraşului Pucioasa.
Avizul comisiei economice.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela – secretarul comisei.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei în ordinea punctajului, a cererilor de locuinţe din fondul de stat depuse în anul 2017.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Expunerea de motive nr. 11 137 din 17.05.2017 a iniţiatorului.
Referatul nr. 11 138 din 17.05.2017 al Direcţiei Economice – compartiment fond locativ.

Prezintă: d-na. ec. Sala Mihaela – persoană delegată cu atribuţii de director executiv în cadrul Primăriei oraşului Pucioasa. Avizul comisiei sociale.
Prezintă: domnul consilier Ivaşcu Dragoş Ion – secretarul comisiei.
14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe ANL şi anume ap. nr. 10, bl. D ANL, str. Stadionului, domnişoarei Rizea Ioana Alexandra.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Expunerea de motive nr. 11 140 din 17.05.2017 a iniţiatorului.
Referatul nr. 11 141 din 17.05.2017 al Direcţiei Economice – compartiment fond locativ.

Prezintă: d-na. ec. Sala Mihaela – persoană delegată cu atribuţii de director executiv în cadrul Primăriei oraşului Pucioasa. Avizul comisiei sociale.
Prezintă: domnul consilier Ivaşcu Dragoş Ion – secretarul comisiei.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii următoarelor obiective de investiţii: – Consolidare, modernizare şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Orăşenesc Pucioasa, judeţ Dâmboviţa în Creşterea Eficienţei Energetice la Spitalului Orăşenesc Pucioasa– Amenajare complexă zona Moţăianca în Creare zonă de agrement „ MOŢĂIANCA ” în staţiunea balneoclimaterică oraş Pucioasa.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11 070 din 17.05.2017 a iniţiatorului.

Referatul nr. 11 071 din 17.05.2017 al biroului urbanism.

Prezintă: dl. ing. Hosszu Mihail – arhitect şef. Avizul comisiei economice şi al comisiei juridice.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela – secretarul comisiilor economice şi juridice.
16. Proiect de hotărâre privind aprobare investiţie Extindere conductă de gaze naturale Cartier Pucioasa – Sat, oraş Pucioasa, judeţul Dâmboviţa şi încheiere Contract de coti nan ţa re în valoare de 167392, 54 lei, inclusiv TVA.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11 078 din 17.05.2017 a iniţiatorului.

Referatul nr. 11 079 din 17.05.2017 al biroului urbanism.

Prezintă: dl. ing. Hosszu Mihail – arhitect şef. Avizul comisiei economice şi al comisiei juridice.
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela – secretarul comisiilor juridice şi economice.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale perioada 2017-2018 conform Anexei 1.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian
Expunerea de motive nr. 11 080din 17.05.2017 a iniţiatorului.
Referatul nr. 11 081 din 17.05.2017 al biroului urbanism.
Prezintă: dl. ing. Hosszu Mihail – arhitect şef.
Avizul comisiei economice, juridică şi de urbanism
Prezintă: doamna consilier Brebene Marinela secretarul comisiilor economice şi juridice, domnul Ianeţ Constantin – secretarul comisiei de urbanism.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis in vederea reducerii şi scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru contribuabilii persoane juridice pentru atragerea de investiţii si creerea de noi locuri de munca pe teritoriul Oraşului Pucioasa.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr.7424/31.03.2017 Referatul de specialitate nr.7550/31.03.2017

Prezintă: ec.Solomon Gabriela – şef birou venituri Avizul comisei economice
Prezintă: doamna Brebene Marinela -secretarul comisiei economice.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Inventarului domeniului privat al Oraşului Pucioasa cu terenul în suprafaţă de 578 mp situat în Oraşul Pucioasa, str. Carierei, nr. 4 B, punctul Moţăianca fost Poligon şi trecerea din Inventarul domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Pucioasa în Inventarul domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Pucioasa a terenului în suprafaţă de 21506 mp precum şi a construcţiilor existente pe acesta situate în Oraşul Pucioasa, str. Carierei, nr. 4 B, punctul Moţăianca fost Poligon.
Iniţiator : Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11076/17.05.2017

Referatul de specialitate nr. 11077/15.05.2017

Prezintă: jr. Dana Neagu – Compartiment ADP Avizul comisei economice, juridice şi de urbanism
Prezintă: doamna Brebene Marinela – secretarul comisiilor economice şi juridice, domnul Ianeţ Constantin – comisia pentru urbanism.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli realizat pe anul 2016 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Pucioasa SCUP S.R.L.
Iniţiator : Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11242/18.05.2017

Referatul de specialitate nr. 11243/18.05.2017

Prezintă: ec. Butcă Doru – Director SC SCUP SRL Avizul tuturor comisiilor.
Prezintă: doamna Brebene Marinela – secretarul comisiilor economice şi juridice, domnul Ianeţ Constantin – comisia pentru urbanism, Ivaşcu Dragoş – secretarul comisiei sociale.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Pucioasa SCUP S.R.L.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11244/18.05.2017

Referatul de specialitate nr. 11245/18.05.2017 Prezintă: ec. Butcă Doru – Director SC SCUP SRL

Avizul tuturor comisiilor
Prezintă: doamna Brebene Marinela – secretarul comisiilor economice şi juridice, domnul Ianeţ Constantin – comisia pentru urbanism, Ivaşcu Dragoş – secretarul comisiei sociale.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 97/21.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Pucioasa în consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc Pucioasa.
Iniţiator : Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11108/17.05.2017

Referatul de specialitate nr. 11109/17.05.2017
Prezintă: inspector Anca Dinu – Serviciul Administraţie Locală, Compartiment CIC Avizul comisei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sport şi turism Prezintă: domnul Ivaşcu Dragoş- secretarul comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sport şi turism.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. nr. 8/31.01.2017 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 98/21.07.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Pucioasa în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţilor care oferă activitate extraşcolară din Oraşul Pucioasa.
Iniţiator : Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11110/17.05.2017

Referatul de specialitate nr. 11112/17.05.2017
Prezintă: inspector Anca Dinu – Serviciul Administraţie Locală, Compartiment CIC Avizul comisei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sport şi turism Prezintă: domnul Ivaşcu Dragoş- secretarul comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sport şi turism.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare al SC  Compania de Apă Târgovişte — Dâmboviţa SA asupra imobilului teren categoria curţi construcţii în suprafaţă totală de 12.032 mp., situat în oraşul Pucioasa, str. Zorilor, nr. 6, jud. Dâmboviţa, împreună cu construcţiile CI, C2, C4, C5, C6 situate pe acesta-punct “Staţie de epurare”, ca urmare a finalizării proiectului “Construcţie staţie de epurare în oraşul Pucioasa”.
Iniţiator : Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11072/17.05.2017

Referatul de specialitate nr. 11073/17.05.2017

Prezintă: jr. Dana Neagu – Compartiment ADP Avizul comisiilor: economice, juridice şi de urbanism.
Prezintă: doamna Brebene Marinela – secretarul comisiilor economice şi juridice, domnul Ianeţ Constantin – comisia pentru urbanism.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de oportunitate” în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12032 mp situat în oraşul Pucioasa, str. Zorilor, nr. 6, punct Staţie de epurare, împreună cu construcţiile situate pe acesta, pentru desfăşurarea unei activităţi din domeniul “colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile”.
Iniţiator : Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11074/17.05.2017 Referatul de specialitate nr. 11075/17.05.2017

Prezintă: jr. Dana Neagu – Compartiment ADP Avizul comisiilor: economice, juridice şi de urbanism.
Prezintă: doamna Brebene Marinela – secretarul comisiilor economice şi juridice, domnul Ianeţ Constantin – comisia pentru urbanism.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local şi a celorlalte bugete ale U.A.T. Oraşul Pucioasa, încheiate la 31 Decembrie 2016.
Iniţiator: Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11215/18.05.2017

Referatul de specialitate nr. 11216/18.05.2017
Raportul explicativ al Compartimentului Investiţii şi Proiecte Europene Prezintă: doamna Sala Mihaela – persoană delegată cu atribuţii de director executiv şi ing. Mangalagiu Adrian – Compartimentul Investiţii şi Proiecte Europene Avizul comisiei: economice
Prezintă: doamna Brebene Marinela – secretarul comisiei economice
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 80 mp dlui Sănduleanu Radu proprietarul construcţiei existente pe terenul ce aparţine domeniului privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraş Pucioasa.
Iniţiator : Primar ing. Ana Constantin Emilian

Expunerea de motive nr. 11313/18.05.2017

Referatul de specialitate nr. 11314/18.05.2017

Prezintă: jr. Dana Neagu – Compartiment ADP Avizul comisei economice, juridice şi de urbanism
Prezintă: doamna Brebene Marinela – secretarul comisiilor economice şi juridice, domnul Ianeţ Constantin – comisia pentru urbanism.
28. Diverse:
– Decizia nr. 78/27.04.2017 emisă pentru SCUP S.R.L. a Camerei de Conturi
Dâmboviţa;
– cererea nr. 9 601 din 28.04.2017 a domnului Bădău Dănuţ prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/10.11.2016;
ART. 2. La şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Pucioasa alături de consilieri, vor participa ca invitaţi următorii:
1. ec. Sala Mihaela – persoană delegată cu atribuţii de director executiv în
cadrul Primăriei oraşului Pucioasa;
2. ec. Solomon Gabriela – şef birou venituri;
3. ing. Hosszu Mihail – arhitect şef;
4. ing. Anca Dinu Georgeta – inspector CIC;
5. Pastor Constantin – persoană delegată cu atribuţii de şef Poliţie Locală;
6. Neagu Daniela – inspector Administrare Patrimoniu;
7. Năstase Ionelia Lucia – referent resurse umane;
8. Pătru Florinela – referent resurse umane.
ART. 3. Dispoziţia va fi adusa la îndeplinire de către viceprimar şi secretar şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Dâmboviţa, conform legii, prin grija secretarului oraşului Pucioasa.

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.