Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

CJ Dâmbovița  a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a administratorilor la S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița S.A

Autor:

Data: 23 mai 2017, 8:52

  •  
  •  
  •  

În data de 23.06.2017 expiră mandatele celor cinci administratori  de la S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița S.A., desemnaţi prin Hotărârea A.G.A. nr. 16/22.12.2016. Drept urmare CJ Dâmbovița  a aprobat proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a administratorilor la S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița S.A., la care unitatea administrativ-teritorială, judeţul Dâmboviţa este acţionar majoritar.

 Conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată şi O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, consiliilor judeţene le sunt conferite atribuţii privind organizarea si funcţionarea societăţilor comerciale de interes judeţean. Consiliul Judeţean Dâmboviţa exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzatoare participaţiilor deţinute la societăţile comerciale, in condiţiile legii. Potrivit prevederilor art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unitaţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes judeţean, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a Consiliului judeţean. Conform cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată şi completată, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în calitate de autoritate publică tutelară poate proceda la declanşarea procedurii de selecţie a administratorilor.

S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A. este administrată de un consiliu de administraţie format din cinci  membri desemnaţi de adunarea generala a acţionarilor, din care unul este preşedinte, numit prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor. Membrii Consiliului de administraţie nu pot fi persoane care, potrivit legii, sunt incompatibile. Numirea şi înlocuirea administratorilor se face exclusiv de Adunarea Generală a Acţionarilor. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv Durata mandatului administratorilor nu poate depăşi 4 ani, cu excepţia primilor administratori al căror mandat nu poate depăşi 2 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit. Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii: – asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor cu privire la politica economică şi comercială a societăţii; – aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii; – aprobă organigrama, statul de funcţii şi grila de salarizare pentru personalul societăţii; – numeşte, eliberează din funcţie directorul general care asigură conducerea operativă a societăţii şi stabileşte remuneraţia cuvenită acestuia; – deleagă sau împuterniceşte cu unele din atribuţiile sale pe unii angajaţi ai societăţii, pe probleme delimitate şi poate recurge, în cazuri de necesitate la serviciile unor experţi sau consilieri cu plată pentru analiza şi soluţionarea unor probleme definitive; – încheie contractul colectiv de muncă la nivel de societate şi angajează şi desface contractul individual de muncă al personalului de execuţie al societăţii, prin mandat acordat directorului general al societăţii; – elaborează şi propune spre aprobare adunării generale a acţionarilor strategia de dezvoltare a societăţii comerciale pe termen lung, mediu şi scurt, strategia şi tactica de marketing; – aprobă, în condiţiile legii, preţurile şi tarifele pentru activităţile specifice societăţii comerciale; – aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societăţii comerciale; – convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este necesar; – supune Adunării generale a acţionarilor în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia financiară anuală, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli ale societăţii comerciale pe anul în curs; – îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Adunarea generală a actionarilor.

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.