JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţă ordinară în ziua de 27.09.2016

Autor:

Data: 26 septembrie 2016, 20:09

Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere: Prevederile art. 39 alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 68 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE :
Art. unic Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă ordinară, în ziua de 27 septembrie 2016, orele 14:00, la Sala de Consiliu, cu următorul proiect al ordinii de zi:clm targoviste sedinta 13 iulie 2016
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Prisăcaru Ciprian
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Gherghescu Constantin
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 117/28.06.2016 referitoare la alegerea comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte
4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 154/29.07.2016 referitoare la reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Târgovişte
5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 163/29.07.2016 referitoare la modificarea şi completarea Regulamentul regimului finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgovişte, pentru activităţile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014
6. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat
7. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică – Compartimentul Executare Silită
8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgovişte
9. Proiect de hotărâre privind modifearea H.C.L. nr. 203/18.08.2016 referitoare la acordarea unor facilităţi la transportul public de cetăţeni în municipiul Târgovişte şi aprobarea procedurilor referitoare la acordarea de facilităţi pentru elevii din cartierul Priseaca şi cartierul Sagricom şi pentru studenţii Universităţii „Valahia” Târgovişte
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C Municipal Construct S.A.
12. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „CIVITAS” Târgovişte
13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 301/26.11.2015 referitoare la includerea în domeniul privat al municipiului Târgovişte a cotei de !4 din bunul imobil apartament nr. 8 situat în Calea Domnească, nr. 206 şi scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării acesteia
14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 169/24.05.2012 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Reparaţii capitale străzi din municipiul Târgovişte – pachet 4″
15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 315/27.08.2009 referitoare la aprobarea traseelor de circulaţie ale transportului în comun în Municipiul Târgovişte şi a caietelor de sarcini
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul cadastral 83017 în imobilele cu numerele cadastrale 83030, 83031 şi 83032
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unui drum de acces din zona străzii Laminorului
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/17.08.2016 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi
20. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Târgovişte, str. Laura Stoica, nr. 13, către dna. Cocoş Angela Cristîna, conform Legii nr. 15/2003
21. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
22. Proiect de hotărâre privind includerea în proprietatea municipiului Târgovişte a obiectivului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică – Târgovişte”
23. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare către Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” asupra imobilului proprietate publică a municipiului Târgovişte – Punct termic PT 1, micro III, str. Lt. Dragomirescu Liviu
24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgovişte a unor bunuri imobile
25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte
26. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte, a spaţiilor verzi situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar
27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Târgovişte
28. Proiect de hotărâre privind privind scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării a spaţiului cu altă destinaţie din imobilul naţionalizat, situat în Municipiul Târgovişte, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A
29. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google