Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

ORDINE DE ZI. Se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 21 aprilie 2016, ora 13:00

Autor:

Data: 20 aprilie 2016, 21:58

  •  
  •  
  •  
  •  

În conformitate cu art. 94(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
modificată şi completată, se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de
21 aprilie 2016, ora 13:00, care se va desfăşura în sala de şedinţe a sediului administrativ, având următoarea ordine de zi:
Şedinţa are următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenţei ce revine Consiliului Judeţean Dâmboviţa pe
anul 2016 de la S.C. CRIST 1 S.R.L. pentru concesionarea imobilului aferent Centrului de agrement
Stejarul.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului redevenţei ce revine Consiliului Judeţean
Dâmboviţa pe anul 2016 pentru bunurile imobile concesionate către S.C. CARPATMONTANA SERV
S.A. în baza Contractului nr.287/153/30.06.2010.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa
nr.370/17.11.2015 pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de
carburanţi şi a limitelor maxime de cheltuieli lunare pentru convorbirile telefonice.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa
nr.70/17.07.2012 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Dâmboviţa.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
5. Proiect de hotărâre privind acordul pentru prelungirea termenului prevăzut la art.3 din Hotărârea
Guvernului nr.910/25.08.2010.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri situate în comuna Moroeni, Zona
Bazei Salvamont Zănoaga.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil – teren şi clădire aferentă, situate în
municipiul Târgovişte, Bd. Carol I nr.51, din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea
Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al municipiului Târgovişte.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa a unor bunuri
imobile aferente fostului Spital Municipal Târgovişte, precum şi transmiterea acestora în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind regimul finanţărilor nerambursabile
alocate de la bugetul judeţului Dâmboviţa pentru activităţi nonprofit de interes judeţean şi a GHIDULUI
SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul judeţului
Dâmboviţa pentru activităţi nonprofit de interes judeţean.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului aferent Cabanei
Podu cu Florile.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Dâmboviţa nr.334/29.10.2015 privind includerea în domeniul public, modificarea datelor de identificare
ale unor bunuri imobile şi completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al judeţului Dâmboviţa
cu imobilele aferente Curţii Domneşti din cadrul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească”
Târgovişte.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Dâmboviţa nr.6/21.01.2016 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul
2016 pentru elaborarea strategiilor pe axe şi/sau programe, documentaţiilor tehnico-economice, cererilor
de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli
asimilate investiţiilor, necesare implementării viitoarelor obiective cu finanţare externă ce urmează să fie
promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Prezintă: Gilia Valeriu Florin – director
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul
Judeţean Dâmboviţa şi Municipiul Moreni, prin Consiliul Local Moreni pentru implementarea şi
finanţarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720
B, DJ 711 şi DJ 101 B pe traseul Limită judeţ Prahova – Moreni – Gura Ocniţei – Răzvad – Ulmi –
Târgovişte – Comişani – Bucşani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciureşti – Cojasca – Corneşti – Butimanu
– Niculeşti – Limită judeţ Ilfov”.
Prezintă: Gilia Valeriu Florin – director
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii de transport
judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B pe traseul limită judeţ Prahova – Moreni
– Gura Ocniţei – Răzvad – Ulmi – Târgovişte – Comişani – Bucşani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciureşti
– Cojasca – Corneşti – Butimanu – Niculeşti – Limită judeţ Ilfov”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
15. Proiect de hotărâre privind preluarea temporară în administrare a străzii Silviu Stănculescu şi a
suprafeţei de teren aferentă acesteia de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa de la Consiliul Local
Municipal Târgovişte pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin
modernizarea DJ 720, DJ 720 B, DJ 711 şi DJ 101 B pe traseul Limită judeţ Prahova – Moreni – Gura
Ocniţei – Răzvad – Ulmi – Târgovişte – Comişani – Bucşani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciureşti –
Cojasca – Corneşti – Butimanu – Niculeşti – Limită judeţ Ilfov” în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020.
Prezintă: Dinu Vasile – director
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici la
obiective de infrastructură rutieră de interes judeţean.
Prezintă: Dinu Vasile – director
17. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa
cu unitatea administrativ teritorială Aninoasa prin Consiliul Local Aninoasa pentru realizarea obiectivului
„Reabilitare şi modernizare DJ 717 sector Strada Solarino, în comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Dâmboviţa nr.314/30.12.2014 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii „Modernizare DC 127 km 0+000 – km 2+625,32 şi DS 845 km 0+000 – km
0+290,71 satele Izvoarele şi Suduleni în comuna Voineşti”.
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Dâmboviţa nr.124/12.09.2012, privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa
cu unităţile administrativ teritoriale Braniştea, Malu cu Flori, Cornesti, Cojasca, Pietroşiţa, Gura Şuţii,
Comişani, Vişina, Dragomireşti, Slobozia Moară, Ulmi, Văleni Dâmboviţa, Pierşinari, Crângurile, Cobia,
Tărtăşeşti, Şotânga prin consiliile locale ale acestora pentru realizarea lucrărilor de reparaţii şi asfaltarea drumurilor locale.
Prezintă: Dinu Vasile – director
Prezintă: Dinu Vasile – director
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurilor de reziliere a contractului de lucrări
aferent asocierii judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unitatea administrativ
teritorială Glodeni prin Consiliul Local Glodeni pentru realizarea obiectivului „Asfaltare drumuri de
interes local în comuna Glodeni, L = 5,0 km”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă minimali pentru anul 2016,
care fac obiectul contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a
drumurilor judeţene nr.2/141/06.01.2010, încheiat cu S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A.
Prezintă: Dinu Vasile – director
22. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional nr.4/2016 la contractul de concesiune a
gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene încheiat între Consiliul Judeţean
Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A.
Prezintă: Dinu Vasile – director
23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
judeţului Dâmboviţa, prin actualizarea elementelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor
drumuri judeţene. (anulare cărţi funciare DJ 611 şi DJ 503);
Prezintă: Dinu Vasile – director
24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind introducerea în lista de
investiţii a obiectivului „Parcare publică şi dotări conexe în zona telecabinei Padina – Peştera”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Dâmboviţa nr.95/26.03.2015 privind instituirea unor restricţii de circulaţie pe unele sectoare de drumuri
judeţene.
Prezintă: Dinu Vasile – director
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru introducerea în lista de
investiţii a obiectivului „Punere în siguranţă DJ 714A Pucheni – Cabana Căprioara – Valea Brăteiului”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Dâmboviţa nr.131/25.06.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea
,,Reparaţii curente parter, etaj I şi amenajarea sălilor de şedinţă la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
28. Proiect de hotărâre pentru emiterea acordului de principiu privind repartizarea unei sume din
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, în vederea susţinerii investiţiei „Staţie de
epurare ape uzate în comuna Slobozia Moară, judeţul Dâmboviţa”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
29. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor Licenţe de traseu pentru transport persoane prin
curse regulate speciale pe trasee de pe raza teritorială a judeţului Dâmboviţa.
Prezintă: Cârstoiu Jean – director adjunct
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Dâmboviţa nr.254/05.08.2015 privind modificarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia şi a formularelor
necesare în procesul avizării documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului.
Prezintă: Tonea Ovidiu – şef serviciu
31. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Dâmboviţa nr.63/10.02.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
32. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului minimal de acţiuni
culturale al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, ce urmează să fie realizate în anul 2016.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare organizării simpozionului
internaţional “Brâncoveanu şi epoca sa”, Potlogi 8-11 septembrie 2016.
Prezintă: Cîrstina Ovidiu – manager
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul
lunar de carburanţi al Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte.
Prezintă: Cîrstina Ovidiu – manager
35. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Publice
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa.
Prezintă: Mihai Daniel – director
36. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia
Copilului Dâmboviţa.
Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.
Prezintă: Bucur Cristiana – director
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dâmboviţa.
Prezintă: Ilie – Constantinescu Raoul – Inspector şef
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului, la
31.03.2016.
Prezintă: Demenescu Mariana – director
40. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2016.
Prezintă: Demenescu Mariana – director
41. Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa în
trimestrul I 2016.
Prezintă: Trifan Mihai – Preşedinte ATOP
42. Diverse.
I – Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu
unitatea administrativ – teritorială Doiceşti, prin Consiliul Local Doiceşti şi Parohia Doiceşti în vederea depunerii
proiectului “Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale prin conservarea,
protejarea şi valorificarea Curţii brâncoveneşti din Doiceşti şi Bisericii Naşterea Maicii Domnului”.
Prezintă: Gilia Valeriu Florin – director
II – Raportul procedurii pentru achiziţionarea a 10 apartamente cu destinaţia “locuinţe de serviciu”
în perioada 2016 –2017.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
P R E Ş E D I N T E
conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.