Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 23 martie 2016, ora 13:00 , care se va desfăşura în sala Centrului Internaţional de Conferinţe al Universităţii Valahia (Corpul K)

Autor:

Data: 22 martie 2016, 18:01

  •  
  •  
  •  

În conformitate cu art. 94(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 23 martie 2016, ora 13:00 , care se va desfăşura în sala Centrului Internaţional de Conferinţe al Universităţii Valahia (Corpul K).CJD

Şedinţa are următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru sprijinirea investiţiilor pe raza administrativă a judeţului Dâmboviţa. Prezintă: Dinu Vasile – director

2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru constituirea dreptului de superficie în favoarea S.C. D&D European Consulting S.R.L. şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A. la S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. în vederea constituirii dreptului de superficie pentru un teren în suprafaţă de 1000 mp – proprietate privată a judeţului Dâmboviţa, aflat în administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier

3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru constituirea dreptului de superficie în favoarea S.C. EMAPROD PAN S.R.L. şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A. la S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. în vederea constituirii dreptului de superficie pentru un teren în suprafaţă de 500 mp – proprietate privată a judeţului Dâmboviţa, aflat în administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru constituirea dreptului de superficie în favoarea SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S. şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A. la S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. în vederea constituirii dreptului de superficie pentru un teren în suprafaţă de 11400 mp – proprietate privată a judeţului Dâmboviţa, aflat în administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier

5. Proiect de hotărâre privind acordul pentru modificarea infrastructurii tehnice a S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. pe terenurile pentru care se constituie dreptul de superficie în favoarea SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S. Prezintă: Tonea Ovidiu – şef serviciu

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile. Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sesiunea I 2016. Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.397/16.12.2015 privind aprobarea cotizaţiei/contribuţiei băneşti pentru anul 2016 către Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte. Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţionarea de active fixe necesare desfăşurării alegerilor locale din anul 2016. Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 124/22.04.2015 privind aprobarea implementării proiectului „Egalitate în diversitate! – iniţiativă pentru reducerea inegalităţilor şi promovarea incluziunii sociale în judeţul Dâmboviţa”. Prezintă: Pavel Ruxandra – consilier

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmbovița nr.69/17.02.2016 privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unitatea administrativ teritorială Valea Mare prin Consiliul Local Valea Mare în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajare centru civic al comunei Valea Mare, realizarea de alei pietonale, rigole betonate şi iluminat public pe o lungime de 1600 m de o parte şi cealaltă a DJ 702A”. Prezintă: Dinu Vasile – director

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiective de infrastructură rutieră de interes judeţean. Prezintă: Dinu Vasile – director

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul Limită Județ PrahovaMoreni-Gura Ocniței-Răzvad-Ulmi-Târgoviște-Comișani-Bucșani-Băleni-Dobra-Finta-BilciureștiCojasca-Cornești-Butimanu-Niculești-Limită județ Ilfov”. Prezintă: Dinu Vasile – director

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru pentru avizul și acordul de execuție a lucrărilor în zona drumurilor județene. Prezintă: Dinu Vasile – directo

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea contractului de asociere încheiat între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi judeţul Prahova prin Consiliul Judeţean Prahova pentru realizarea obiectivului „Reabilitare şi modernizare DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele, km 0+000 – 16+000”. Prezintă: Dinu Vasile – director

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici, a cheltuielilor de cofinanţare şi a devizului general la unele obiective de drumuri şi poduri finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Prezintă: Dinu Vasile – director

17. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de utilizare de către unitatea administrativ teritorială Petreşti a suprafeţelor de teren aparţinând drumului judeţean DJ 702 F în vederea realizării investiţiei „Amenajare centru civic în satele Ghergheşti şi Ioneşti în comuna Petreşti, judeţul Dâmboviţa”. Prezintă: Dinu Vasile – director

18. Proiect de hotărâre privind acordarea folosinţei cu titlu gratuit către F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. a suprafeţei de 122,5 m2 aparţinând DJ 701 B pe raza comunei Tărtăşeşti, în vederea racordării la reţeaua de distribuţie electrică a obiectivului „Cartier de locuinţe”. Prezintă: Dinu Vasile – director

19. Proiect de hotărâre privind acordarea folosinţei cu titlu gratuit către F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. a suprafeţei de teren aparţinând DJ 711 A pe raza comunei Potlogi, în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuinţă Dumitru Niculae”. Prezintă: Dinu Vasile – director

20. Proiect de hotărâre privind exploatarea în regim silvic a 49 mc de masă lemnoasă existentă în aliniamentul DJ 721 A pe raza comunei Gura Şuţii. Prezintă: Dinu Vasile – director 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unităţile de cult. Prezintă: Dinu Vasile – director

22. Proiect de hotărâre privind acceptarea cu titlu gratuit a documentaţiilor tehnico– economice „Alimentare cu energie electrică” şi „Evaluări branşament telecomunicaţii” conexe obiectivului „Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa şi construire împrejmuire teren” – etapa a II-a. Prezintă: Dinu Vasile – director

23. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor Licenţe de traseu pentru transport persoane prin curse regulate pe trasee ce fac parte din Programul de transport judeţean 2014 – 2019. Prezintă: Cârstoiu Jean – director adjunct

24. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor Licenţe de traseu pentru transport persoane prin curse regulate speciale pe trasee de pe raza teritorială a judeţului Dâmboviţa. Prezintă: Cârstoiu Jean – director adjunct

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de executare silită a creanţelor restante la bugetul judeţului Dâmboviţa. Prezintă: Stoica Dorina – director

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului şi a cheltuielilor necesare desfăşurării evenimentului cultural, dedicat împlinirii a 150 de ani de la proclamarea lui Carol I ca domnitor al României. Prezintă: Olteanu Gheorghe – director adjunct

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului, la 31.12.2015. Prezintă: Demenescu Mariana – director

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.329/29.10.2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2016, care se constituie venituri la bugetul local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi la bugetul instituţiilor subordonate. Prezintă: Demenescu Mariana – director

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr 46/21.01.2016 privind aprobarea utilizării, în anul 2016, a excedentului anului 2015. Prezintă: Demenescu Mariana – director

30. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2016. Prezintă: Demenescu Mariana – director

31. Informare privind situaţia financiară încheiată la 31.12.2015, la S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A.. Prezintă: Manole Mihai Alin – director

32. Informare privind situaţia financiară încheiată la 31.12.2015, la S.C. Moreni Parc Industrial S.A. Prezintă: Petrescu Mihai – director

33. Informare privind situaţia financiară încheiată la 31.12.2015, la S.C. Parc Industrial Priboiu S.A. Prezintă: Joița Ion – director

34. Informare privind situaţia financiară încheiată la 31.12.2015, la S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.. Prezintă: Toader Maria – contabil şef

35. Informare privind situaţia financiară încheiată la 31.12.2015, la Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa. Prezintă: Cristea Ioana – director

36. Informare privind deplasarea delegaţiei Consiliului Judeţean Dâmboviţa în Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang din Republica Populară Chineză, în perioada 23.02.2016 – 2.03.2016. Prezintă: Ţuţuianu Adrian – preşedinte

37. Diverse.

I. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.377/17.11.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a unor obiective de infrastructură rutieră de interes judeţean afectate de calamităţi. Prezintă: Dinu Vasile – director

II. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.6/21.01.2016 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul 2016 pentru elaborarea strategiilor pe axe și/sau programe, documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării viitoarelor obiective cu finanţare externă ce urmează să fie promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Prezintă: Pavel Ruxandra – consilier

P R E Ş E D I N T E conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.