Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 17 februarie 2016, ora 13:00

Autor:

Data: 17 februarie 2016, 10:00

  •  
  •  
  •  
  •  

În conformitate cu art. 94(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
modificată şi completată, se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de
17 februarie 2016, ora 13:00 , care se va desfăşura în sala de şedinţe a sediului administrativ.CJD
Şedinţa are următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei judeţului Dâmboviţa pe anul 2016 către
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”.
Prezintă: Gilia Valeriu Florin– director
2. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru asocierea județului
Dâmboviţa prin Consiliul Județean Dâmboviţa cu unitatea administrativ teritorială I.L. Caragiale,
prin Consiliul Local I.L. Caragiale, în vederea scrierii, depunerii și implementării proiectului
”Împreună pentru dezvoltare locală integrată”.
Prezintă: Gilia Valeriu Florin– director
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii Operaționale de selecție a partenerilor în
cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (P.O.C.U.) 2014-2020 și prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă (P.O.C.A.) 2014 – 2020.
Prezintă: Gilia Valeriu Florin– director
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Dâmbovița nr.6/21.01.2016 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiții în
anul 2016 pentru elaborarea strategiilor pe axe și/sau programe, documentațiilor tehnico-economice,
cererilor de finanțare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanței, asistenței tehnice și
altor cheltuieli asimilate investițiilor, necesare implementării viitoarelor obiective cu finanțare
externă ce urmează să fie promovate de Consiliul Județean Dâmbovița.
Prezintă: Gilia Valeriu Florin – director
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafață de 99,4 mp situat în
Târgoviște, Bulevardul I.C.Brătianu nr.4 – proprietate publică a județului Dâmbovița, în
administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu imobilul situat în orașul
Pucioasa, str. Independenței nr.25.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al judeţului Dâmboviţa.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului „Construcţie grădiniţă de copii
în comuna Ruseştii Noi, Raionul Ialoveni, Republica Moldova” şi a Acordului-cadru de finanţare a
acestuia.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
9. Proiect de hotărâre privind asocierea în participaţie între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul
Judeţean Dâmboviţa şi Casa de Cultură a Sindicatelor Târgovişte.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
10. Proiect de hotărâre privind transmiterea bunurilor mobile ce au făcut obiectul Proiectului
„Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa”, din administrarea Consiliului
Judeţean Dâmboviţa în administrarea Spitalului Judeţean de Urgență Târgoviște.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului „Casa de
oaspeţi” situat în Târgovişte, Bd. Carol I nr.3.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici la
obiective de infrastructură rutieră de interes judeţean.
Prezintă: Dinu Vasile – director
13. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa cu oraşul Răcari prin Consiliul Local Răcari pentru realizarea unor obiective de drumuri
şi poduri de interes local.
Prezintă: Dinu Vasile – director
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Dâmbovița nr.49/21.01.2016 privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa cu unitatea administrativ teritorială Braniștea prin Consiliul Local Braniștea în vederea
realizării obiectivului de investiții „Asfaltare ulițe în comuna Braniștea, județul Dâmbovița”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
15. Proiect de hotărâre pentru emiterea acordului de principiu privind asocierea judeţului
Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unitatea administrativ teritorială Petreşti prin
Consiliul Local Petreşti în vederea realizării obiectivului de investiţii „Covor asfaltic DJ 702G
Ioneşti – Potlogeni Deal, şanţuri dalate şi podeţe, sector intravilan Ioneşti”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
16. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa cu unitatea administrativ teritorială Valea Mare prin Consiliul Local Valea Mare în
vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajare centru civic al comunei Valea Mare,
realizarea de alei pietonale, rigole betonate şi iluminat public pe o lungime de 1600 ml de o parte şi
cealaltă a DJ 702A”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
17. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor Licenţe de traseu pentru transport persoane prin
curse regulate speciale pe trasee de pe raza teritorială a judeţului Dâmboviţa.
Prezintă: Cârstoiu Jean – director adjunct
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de atribuire a contractelor de finanţare
nerambursabilă din bugetul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița pentru programe și proiecte
culturale de interes judeţean, Sesiunea I 2016.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
19. Proiect de hotărâre privind acordul pentru transmiterea „Sistemului centralizat de
alimentare cu apă şi sistemului de canalizare ale comunei Vişineşti, judeţul Dâmboviţa” – proprietate
publică a unităţii administrativ teritoriale Vişineşti, din administrarea unităţii administrativ teritoriale
Vişineşti, în administrarea Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare
Dâmboviţa.
Prezintă: Cristea Ioana – director
20. Proiect de hotărâre privind acordul pentru transmiterea „Sistemului de canalizare a apelor
uzate menajere din comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa” – proprietate publică a unităţii administrativ
teritoriale Raciu, din administrarea unităţii administrativ teritoriale Raciu, în administrarea
Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa.
Prezintă: Cristea Ioana – director
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului
Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa.
Prezintă: Cristea Ioana – director
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrăţirii Județului Dâmbovița din România cu
Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang din Republica Populară Chineză şi semnarea Înţelegerii de
Cooperare între cele două unităţi administrativ teritoriale.
Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Dâmboviţa nr.47/21.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2016 şi
estimări 2017-2019.
Prezintă: Ceptureanu Natalia – director
24. Raport centralizat privind prevenirea abandonului copilului de către familie pentru anul
2015.
Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului
25. Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dâmbovița cuprinzând
principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliție și indicatorii de performanță
minimali pentru anul 2016.
Prezintă: Trifan Mihai – preşedinte ATOP
26. Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al judeţului
Dâmboviţa în anul 2015.
Prezintă: Trifan Mihai – preşedinte ATOP
27. Informare privind situația juridică a terenurilor aferente obiectivelor de investiții Cabana
Podu cu Florile, Camping Zănoaga, Baza Salvamont Zănoaga și Cabana Dichiu.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
28. Informare privind deplasarea delegaţiei Consiliului Judeţean Dâmboviţa în Belgia
(Bruxelles) în vederea participării la Conferinţa organizată de Comisia Europeană, cu tema
“Managementul şi promovarea destinaţiilor turistice durabile şi accesibile din turism”, în perioada
27 – 29 ianuarie 2016.
Prezintă: Ana Constantin – consilier judeţean
29. Diverse.
I. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Rădulescu Cătălin în funcţia de conducere de
director al Serviciului Public Județean de Pază Dâmboviţa.
Prezintă: Stan Manuela – şef birou
II. Proiect de hotărâre privind acordul pentru constituirea dreptului de superficie si
mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A. la S.C. PARC
INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. în vederea încheierii unui contract de constituire a dreptului de
superficie pentru un teren în suprafaţă 108200 mp – proprietate privată a judeţului Dâmboviţa, aflat
în administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
III. Proiect de hotărâre privind acordul pentru constituirea dreptului de superficie şi
mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A. la S.C. PARC
INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. în vederea încheierii unui contract de constituire a dreptului de
superficie pentru un teren în suprafaţă 1500 mp – proprietate privată a judeţului Dâmboviţa, aflat în
administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
IV. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa
nr.95/26.03.2015 privind instituirea unor restricţii de circulaţie pe unele sectoare de drumuri
judeţene.
Prezintă: Dinu Vasile – director
P R E Ş E D I N T E
conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.