Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

ORDINE DE ZI. Se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 25 septembrie 2015, ora 14:00

Autor:

Data: 24 septembrie 2015, 21:37

  •  
  •  
  •  

În conformitate cu art. 94(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, modificată şi completată, se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă
ordinară în data de 25 septembrie 2015, ora 14:00, care se va desfăşura în sala de şedinţe a
sediului administrativ.
Şedinţa are următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Moldoveanu Mihăiţă Dragoş.
Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Gilia Claudia.
Prezintă: Dincă Georgeta – preşedinte comisia de validare
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 12/10.02.2015, pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind
achiziţionarea de active fixe (aparatură medicală) incluse în Lista de Investiţii pe anul 2015 anexă la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.
Prezintă: Petrescu Radu – manager
4. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume repartizate de Ministerul Sănătăţii
pentru finanţarea unor active fixe cuprinse în lista de investiţii anexă la Bugetul de Venituri şi
Cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, pe anul 2015.
Prezintă: Petrescu Radu – manager
5. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Serviciului Public Judeţean
SALVAMONT Dâmboviţa în Serviciul Public Judeţean SALVAMONT – SALVASPEO Dâmboviţa şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
6. Proiect de hotărâre pentru transmiterea a două spaţii cu destinaţia de birou aflate în sediul “Palatului administrativ”, prin contract de împrumut de folosinţă (comodat) către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi a modelului Contractului Cadru de finanţare din fonduri publice nerambursabile.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.132/30.06.2010 privind aprobarea concesionării gestiunii indirecte a serviciului de
administrare a domeniului public şi privat al judeţului Dâmboviţa către S.C.
CARPATMONTANA SERV S.A.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
9. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului şi bunurilor mobile aferente Cabanei Podu cu Florile.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului justificativ final al cheltuielilor aferente programului „Tabără pentru elevii din Raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova”,
15 – 22 august 2015 şi de realizare a activităţilor cuprinse în Acordul – cadru de finanţare, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.210/16.07.2015.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului – teren şi clădiri situat în localitatea Titu – Boteni.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
12. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale Târgovişte.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.60/27.03.2014 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de infrastructură rutieră aprobate a se realiza în asociere de către judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unităţile administrativ teritoriale Cândeşti şi Costeştii din Vale prin consiliile locale ale acestora.
Prezintă: Dinu Vasile – director
14. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unitatea administrativ teritorială Cojasca prin Consiliul Local Cojasca şi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi în satele Iazu, Cojasca şi Fântânele din comuna Cojasca, judeţul Dâmboviţa”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.113/30.05.2014 privind aprobarea sponsorizării Consiliului Judeţean Dâmboviţa de către S.C. Carpatcement Holding S.A. pentru realizarea obiectivului „Pod pe DJ 714A Moroeni –
Pucheni – Valea Brăteiului, km 7+600 peste pârâul Răteiu”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.43/10.02.2015 pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.283/2014 privind aprobarea Notei de Fundamentare cuprinzând principalii
indicatori tehnico-economici la obiective de investiţii.
Prezintă: Dinu Vasile – director
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea modelului contractului cadru de asociere a judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unităţile administrativ teritoriale prin consiliile locale ale acestora pentru obiectivele de infrastructură rutieră derulate în comun.
Prezintă: Dinu Vasile – director
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul „DJ 712 B – Reparaţii pod peste pârâul Vulcana – 1 buc. – sat Vulcana Băi”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.127/25.06.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiective de
drumuri judeţene.
Prezintă: Dinu Vasile – director
20. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor Licenţe de traseu pentru transport persoane prin curse regulate speciale pe trasee de pe raza teritorială a judeţului Dâmboviţa.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director adjunct
21. Proiect de hotărâre privind propunerea de retragere a unor Licenţe de traseu pentru transport persoane prin curse regulate pe trasee ce fac parte din Programul de transport judeţean 2014-2019.
Prezintă:Cîrstoiu Jean –director adjunct
22. Proiect de hotărâre privind atribuirea Licenţei de traseu către operatorul de transport câştigător al traseului 055: Târgovişte – Butoiu – Scheiu de Sus.
Prezintă: Cîrstoiu Jean – director adjunct
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea achiziţiei expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul „Casă de tip familial pentru copiii şi tinerii asupra cărora s-au instituit măsuri de protecţie specială Găeşti”, în anul 2015.
Prezintă: Radu Sorin – director adjunct
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea achiziţiei expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul „Centrul de zi Găeşti pentru copii cu dizabilităţi şi Centrul de Plasament pentru copii cu dizabilităţi”, în anul 2015.
Prezintă: Radu Sorin – director adjunct
25. Proiect de hotărâre privind acordul pentru transmiterea „Sistemului centralizat de canalizare al satului Voineşti, comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa” – proprietate publică a Unităţii Administrativ Teritoriale Voineşti, din administrarea Consiliului Local Voineşti, în administrarea Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa.
Prezintă: Cristea Ioana – director
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa.
Prezintă: Cristea Ioana – director
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru efectuarea unui Studiu de consum cultural şi achiziţionarea de servicii de consultanţă în domeniul managementului cultural.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
28. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal de acţiuni culturale al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, ce urmează să fie realizate în anul 2015.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea achiziţiei expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric menţionat la poziţia 513 din lista monumentelor istorice – ,,Şcoala Vasile Cârlova”, în prezent Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, în anul 2015.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
30. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2015.
Prezintă: Gagiu Angela – şef serviciu
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegaţiei care va participa la evenimentul „Aşa-s toamnele în Ştefan Vodă” (ediţia 2015), organizat în cadrul sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului” Raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova.
Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului
32. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
33. Informare privind situaţia economico-financiară în semestrul I 2015 la S.C. „PARC INDUSTRIAL PRIBOIU” S.A.
Prezintă: Hera Mariana – contabil şef
34. Informare privind situaţia economico-financiară în semestrul I 2015 la S.C.„MORENI PARC INDUSTRIAL” S.A.
Prezintă: Petrescu Mihai – director
35. Informare privind situaţia economico-financiară în semestrul I 2015 la S.C. PARC INDUSTRIAL MIJA S.A.
Prezintă: Dănciulescu Ion – director
36. Informare privind situaţia economico-financiară în semestrul I 2015 la S.C. „LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI DÂMBOVIŢA” S.A.
Prezintă: Manole Alin – director
37. Informare privind situaţia economico-financiară în semestrul I 2015 la S.C. „CARPATMONTANA SERV” S.A.
Prezintă: Mihai Petrică – director
38. Informare privind situaţia economico-financiară în semestrul I 2015 la Serviciul Public Judeţean de Pază Dâmboviţa.
Prezintă: Rădulescu Cătălin – director
39. Informare privind situaţia economico-financiară în semestrul I 2015 la Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa.
Prezintă: Cristea Ioana – director
40. Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni pentru perioada iulie 2014 – iulie 2015.
Prezintă: consilierii judeţeni
41. Diverse

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.