Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

ORDINE DE ZI. Se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 16 iulie 2015, ora 13:00

Autor:

Data: 15 iulie 2015, 14:45

  •  
  •  
  •  

În conformitate cu art. 94(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, modificată şi completată, se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă
ordinară în data de 16 iulie 2015, ora 13:00
, care se va desfăşura în sala de şedinţe a sediului
administrativ.
Şedinţa are următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.
Prezintă: Petrescu Radu – manager
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi instituţiile publice
subordonate pentru anul 2015.
Prezintă: Stan Manuela – Şef birou
3. Proiect de hotărâre privind anularea procedurii de licitaţie publică organizată pentru
concesionarea imobilului aferent Centrului de agrement Stejarul, aflat în domeniul public al
judeţului Dâmboviţa, situat în comuna Tătărani.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului aferent
Centrului de agrement Stejarul, aflat în domeniul public al judeţului Dâmboviţa.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea
achiziţionării a 10 locuinţe de serviciu în perioada iulie 2015 – aprilie 2017.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea “PROCEDURII” privind achiziţionarea a 10
locuinţe de serviciu în perioada iulie 2015 – aprilie 2017.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea achiziţiei
unui „Sistem de supraveghere video pentru imobilul din Târgovişte, str. Nicolae Filipescu,
nr. 14”.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
8. Proiect de hotărâre privind majorarea cotizaţiei băneşti pentru anul 2015 către
Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Dâmboviţa nr.138/11.05.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile de la bugetul judeţului Dâmboviţa alocate pentru activităţi
nonprofit de interes judeţean.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa
nr. 22/10.02.2015 privind aprobarea Programului acţiunilor de tineret şi sport finanţate de
Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului ,,Tabără pentru elevii
din Raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova” şi a Acordului-cadru de finanţare a
programului „Tabără pentru elevii din Raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova”.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între judeţul
Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia pentru evidenţa persoanelor şi
administrarea bazelor de date pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor.
Prezintă: Radu Sorin – director adjunct
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între judeţul
Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură pentru furnizare de către părţi a datelor şi informaţiilor necesare gestiunii
Registrului agricol în format electronic.
Prezintă: Radu Sorin – director adjunct
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între judeţul
Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Insoft Development & Consulting S.R.L. în
vederea implementării proiectului „Instruire pentru furnizarea de servicii moderne″ – INFUSE
număr de identificare al contractului POSDRU/169/6.2/S/146756.
Prezintă: Radu Sorin – director adjunct
15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Dâmboviţa nr.198/24.06.2015 pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind
achiziţionarea de active fixe pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al Peşterii Ialomiţei din masivul
Bucegi, judeţul Dâmboviţa”.
Prezintă: Radu Sorin – director adjunct
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de
investiţii în anul 2015 pentru elaborarea studiilor, proiectelor, expertizelor, consultanţei,
asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării viitoarelor
proiecte cu finanţare externă şi a investiţiilor proprii ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
Prezintă: Radu Sorin – director adjunct
17. Proiect de hotărâre privind acceptarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico –
economice pentru obiectivul „Modernizare şi extindere Casa Soarelui–completare şi
sistematizare verticală” şi aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici.
Prezintă: Dinu Vasile – director
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în
lista de investiţii în vederea revizuirii a documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul
de investiţii „Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa şi
construire împrejmuire teren”- etapa a -II-a.
Prezintă: Dinu Vasile – director
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între judeţul
Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Inspectoratul Teritorial de Muncă
Dâmboviţa.
Prezintă: Dinu Vasile – director
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa prin
Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi unitatea administrativ teritorială Potlogi prin Consiliul Local
Potlogi pentru realizarea investiţiei „Amenajarea pârâului Tudorel în incinta şi
zonele adiacente Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în
lista de investiţii a unor cheltuieli cu plata cotelor legale către Inspecţia de Stat în Construcţii
şi Casa Socială a Constructorilor la obiective de investiţii.
Prezintă: Dinu Vasile – director
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în
lista de investiţii a realizării documentaţiei tehnico–economice, faza „Studiu de
prefezabilitate” la obiectivul „Complex Sportiv – Municipiul Târgovişte”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici
pentru efectuarea lucrărilor de remediere în perioada de garanţie la obiectivul de investiţii
„Hangar mentenanţă aeronave C-130 Hercules în cazarma 546 Otopeni”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa
nr. 172/14.11.2012 privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa
cu unităţile administrativ teritoriale Cândeşti, Ocniţa, Dragodana, Lucieni, Pucheni, Voineşti
şi Vlădeni prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea lucrărilor de modernizare a
drumurilor locale.
Prezintă: Dinu Vasile – director
25. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa şi unitatea administrativ teritorială Raciu prin Consiliul Local Raciu şi aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Asfaltare drumuri
locale în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici la
obiectivul de infrastructură rutieră afectat de calamităţi „Punere în siguranţă DJ 710A
Diaconeşti-Vârfuri-Valea Lungă, Judeţul Dâmboviţa”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
27. Proiect de hotărâre privind acceptarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnicoeconomice
pentru obiectivul,, Reabilitare termică Centrul Social Găeşti etajele 2 şi 3” şi
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici.
Prezintă: Dinu Vasile – director
28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa
nr.279/19.12.2014 privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru lucrări noi propuse în
lista de investiţii a anului 2015.
Prezintă: Dinu Vasile – director
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în
lista de investiţii a obiectivului ,, Reabilitare Sediu Administrativ Arhiepiscopia Târgoviştei“
şi acceptarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice.
Prezintă: Dinu Vasile – director
30. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de traseu pentru transport
persoane prin curse regulate speciale pe un traseu de pe raza teritorială a judeţului Dâmboviţa.
Prezintă: Dinu Vasile – director
31. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal de acţiuni culturale
al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, ce urmează să fie realizate în anul 2015.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa, prin
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi Arhiepiscopia
Târgoviştei, în vederea organizării manifestărilor dedicate sărbătoririi Sfântului Ierarh Nifon.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa, prin
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi Asociaţia Padina
Fest, pentru organizarea ediţiei a VI-a a evenimentului „Padina Fest”.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de asociere
încheiat între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Centrul Judeţean de
Cultură Dâmboviţa şi Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii/parteneriatului între judeţul
Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Fundaţia „Sera România”.
Prezintă: Bucur Cristiana – director
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţionarea
obiectivului de investiţii ,,Pompă submersibilă cu alimentare curent electric 380 V la refugiul
Zănoaga” şi includerea acestuia în lista de investiţii aferentă Serviciului Public Judeţean
Salvamont Dâmboviţa, în anul 2015.
Prezintă: Deaconescu Gheorghe – Şef serviciu
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al
judeţului, la 30.06.2015.
Prezintă: Igescu Carmen – director
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţionarea
de active fixe pentru activitatea proprie a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Dâmboviţa.
Prezintă:Igescu Carmen – director
39. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2015.
Prezintă:Igescu Carmen – director
40. Raportul preşedintelui cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a
hotărârilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa în perioada iunie 2014 – iunie 2015.
Prezintă: Adrian Ţuţuianu – preşedinte
41. Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada ianuarie
2015 – iunie 2015.
Prezintă: Stoica Dorina – director
42. Raport centralizat privind prevenirea abandonului copilului de către familie, pentru
semestrul I 2015.
Prezintă: Bucur Cristiana – director
43. Raport privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat
al judeţului Dâmboviţa în perioada iunie 2014-iunie 2015.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – consilier
44. Informare referitoare la eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Dâmboviţa în semestrul I 2015.
Prezintă: Trifan Mihai – Preşedinte ATOP
45. Diverse.

PREŞEDINTE
conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.