ppt.ro

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

ORDINE DE ZI. DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţă ordinară în ziua de 3l.03.20I5

Autor:

Data: 29 martie 2015, 13:17

P. Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan -Viceprimar, având în vedere: Prevederile ort. 39 alin. 1,3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fn temeiul art. 68 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE :
Art. unic Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă ordinară, în ziua de 31 manie 2015, orele 14″, la Sala de Consiliu, cu următorul proiectai ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea starului de funcţii şi a organigramei Direcţiei de
Asistenţă Socială
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econom ic i la obiectivul «Extindere si amenajare creşă în zona Grădiniţei nr. 8 Târgovişte»
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte
4. Proiect dc hotărâre privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a evaluării managementului Teatrului Municipal Tony Bulandra” Târgovişte
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanţare din fonduri publice nerambursabile
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în cadrul acţiunii şcolare din săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” şi de
Ziua Internaţională a Copilului, în data de I iunie
8. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Târgovişte prin Consiliul Local Municipal Târgovişte ş: comunei Dragomireşti prin Consiliul Leca! Dragomireşti ir: vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunate) „Eficienţa Energctică-Iluminat Public Târgovişte-Dragomireşti, Judeţul Dâmboviţa”
9. Proiect de hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmboviţa»
11. Proiect de hotărâre actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte
Il.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/28.02.2013 referitoare la desemnarea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte
U.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TârgovişteJAProieci de hoiărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local peanul 2015 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte demuncă din familia beneficiara de ajutor social, ir. conformitate cu prevederile Legii nr416/2001 privind venitul minim garantat
lS.Proicct de hotărâre privind modificarea HCL nr. 16/29.01.2015 referitoare la aprobareavânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi
!6.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 prvind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte
17. Proiect de hotărâre privind subvenţionarea sterilizării câinilor cu stăpân din municipiul
Târgovişte
18. Proiect de hotărâre concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte, prin licitaţie publică
19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării din bugetul local a sumelor rezultate din dosarul de executare nr. 129/2015
21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Târgovişte pentru anul 2015
22JProiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism pentru municipiul Târgovişte
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
24. Proiect dc hotărâre privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Târgovişte
25. Proîect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor Municipiului Târgovişte
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de despăgubiri financiare dnei. Ţuţu Măria
27. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 157/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte
28. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte a bunurilor imobile proprietate a Municipiului Târgovişte, aferente fostului Spital Municipal Târgovişte
29. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului „Extindere reţele canalizare – Târgovişte” şi concesionarea către S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.
30. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare către Direcţia de Asistenţă Socială asupra unui teren în suprafaţă de 2310 mp şi a clădirii aferente
31. Proiect de hotărâre privind prelungirea/neprelungirca Contractului de concesiune nr. 5/72/2005
32. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile
33.Informare privind Decizia Camerei de Conturi Dâmboviţa nr. 3/2015

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google