Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

ORDINEA DE ZI. Consiliul Judeţean Dâmboviţa convocat în şedinţă ordinară în data de 26 martie 2015, ora 14:00

Autor:

Data: 26 martie 2015, 9:33

  •  
  •  
  •  

În conformitate cu art.94(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 26 martie 2015, ora 1400, care se va desfăşura în sala de şedinţe a sediului administrativ.
Şedinţa are următoarea ordine de zi :cj dambovita
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.71/10.02.2015 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2015 şi estimări 2016-2018.
Prezintă: Igescu Carmen – director
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de executare silită a creanţelor restante la bugetul judeţului Dâmboviţa.
Prezintă: Stoica Dorina – director
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor echipamente şi utilaje pentru procesarea legumelor şi fructelor.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
4.Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
5.Proiect de hotărâre privind acordul pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 25 mp, situat în incinta sediului central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
6.Proiect de hotărâre privind desemnarea Camerei Agricole Judeţene Dâmboviţa ca entitate teritorială responsabilă de aplicarea prevederilor art.4 alin.(2) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
7.Proiect de hotărâre privind acordul pentru constituirea dreptului de superficie şi mandatarea reprezentaţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A. la S.C.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. în vederea încheierii unui contract de constituire a dreptului de superficie pentru un teren în suprafaţă de 1.019 mp – proprietate privată a judeţului Dâmboviţa, aflat în administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Asociaţia Cultural – educativă „Ambasadorii Prieteniei” Târgovişte în vederea derulării Proiectului „Succesul care inspiră – mentorat pentru elevii de liceu”.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării în vederea implementării proiectului „Pregăteşte-te astăzi pentru cariera de mâine! Formare şi specializare pentru femeile din Regiunea Sud Muntenia!”.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi MEDIA SUD PUBLISHING S.R.L. pentru implementarea proiectului „Dezbaterile Curierul Naţional – Parteneri pentru Dezvoltare” Târgovişte 23 aprilie 2015.
Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director
11.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.128/25.06.2013 privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unitatea administrativ teritorială Aninoasa prin Consiliul Local Aninoasa pentru realizarea obiectivelor ”Lucrări de reabilitare ale DJ 717 şi DJ 718 – etapa I covoare bituminoase”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.124/12.09.2012 privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unităţile administrativ teritoriale: Braniştea, Malu cu Flori, Corneşti, Cojasca, Pietroşiţa, Gura Şuţii, Comişani, Vişina, Dragomireşti, Slobozia Moară, Ulmi, Văleni Dâmboviţa, Perşinari, Crângurile, Cobia, Tărtăşeşti, Şotânga prin consiliile locale ale acestora pentru realizarea lucrărilor de reparaţii şi asfaltare a drumurilor locale.
Prezintă: Dinu Vasile – director
13.Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unităţile administrativ teritoriale Răcari, Dragomireşti şi Lunguleţu prin consiliile locale ale acestora pentru realizarea unor obiective de infrastructură rutieră.
Prezintă: Dinu Vasile – director
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare drumuri locale–comuna Moroeni, str.Glava, judeţul Dâmboviţa”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.60/27.03.2014 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de infrastructură rutieră aprobate a se realiza în asociere de către judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi unităţile administrativ teritoriale Cândeşti şi Costeştii din Vale prin consiliile locale ale acestora.
Prezintă: Dinu Vasile – director
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă minimali pentru anul 2015, care fac obiectul contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene nr.2/141/06.01.2010, încheiat cu S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A..
Prezintă: Dinu Vasile – director
17.Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Târgovişte, B-dul Carol I, nr.51 (fost nr.49) către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii în vederea realizării obiectivului de investiţii „Complex Sportiv – Municipiul Târgovişte”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
18.Proiect de hotărâre privind asocierea între judeţele Dâmboviţa, Argeş, Giurgiu şi Teleorman, prin consiliile judeţene ale acestora în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudeţean.
Prezintă: Dinu Vasile – director

19.Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov în vederea promovării şi implementării proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B pe traseul Limită judeţ Prahova – Moreni – Gura Ocniţei – Răzvad – Ulmi – Târgovişte – Comişani – Bucşani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciureşti – Cojasca – Corneşti – Butimanu – Niculeşti – Limită judeţ Ilfov”.
Prezintă: Dinu Vasile – director
20.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru iniţierea prospectării pieţei în vederea identificării suprafeţelor de teren necesare amenajării de sensuri giratorii pe unele drumuri judeţene.
Prezintă: Dinu Vasile – director
21.Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricţii de circulaţie pe unele sectoare de drumuri judeţene.
Prezintă: Cârstoiu Jean – director adjunct
22.Proiect de hotărâre privind eliberarea unor Licenţe de traseu pentru transport persoane prin curse regulate speciale pe trasee de pe raza teritorială a judeţului Dâmboviţa.
Prezintă: Cârstoiu Jean – director adjunct
23.Proiect de hotărâre privind propunerea de retragere a Licenţei de traseu pentru transport persoane prin curse regulate pe traseul cod: 116 Găeşti – Valea Mare – Ludeşti ce face parte din Programul de transport judeţean 2014 – 2019.
Prezintă: Cârstoiu Jean–director adjunct
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii/parteneriatului între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Fundaţia „Sera România”.
Prezintă: Bucur Cristiana – director
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi Asociaţia Romanes Dâmboviţa, pentru organizarea evenimentului „Ziua Internaţională a Romilor de Pretutindeni”, în data de 5 aprilie 2015.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, pentru organizarea Simpozionului „Lucrarea pastoral – misionară a Bisericii şi impactul social şi comunitar al acesteia: istorie, actualitate, perspective”, în perioada 2-3 iunie 2015.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
27.Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal de acţiuni culturale, al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, ce urmează să fie realizate în anul 2015.
Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”.
Prezintă: Cîrstina Ovidiu – manager
29.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.46/22.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile –secretarul judeţului

30.Informare cu privire la stadiul actual al implementării proiectelor cu finanţare externă.
Prezintă: Gilia Valeriu Florin – director
31.Informare privind situaţia financiară încheiată la 31.12.2014, la S.C.Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A..
Prezintă: Manole Mihai Alin – director
32.Informare privind situaţia financiară încheiată la 31.12.2014, la S.C.Moreni Parc Industrial S.A.
Prezintă: Petrescu Mihai – director
33.Informare privind situaţia financiară încheiată la 31.12.2014, la S.C.Parc Industrial Priboiu S.A.
Prezintă: Gîtman Valentin – director
34.Informare privind situaţia financiară încheiată la 31.12.2014, la S.C. CARPATMONTANA SERV S.A..
Prezintă: Mihai Petrică – director
35.Informare privind situaţia financiară încheiată la 31.12.2014, la Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa.
Prezintă: Cristea Ioana – director
36.Informare cu privire la activitatea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmboviţa”, pe anul 2014.
Prezintă: Vladu Ştefan – director
37.Informare privind activitatea desfăşurată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, în anul 2014.
Prezintă: Diculescu Adrian – director
38.Informare privind deplasarea delegaţiei Consiliului Judeţean Dâmboviţa în Danemarca (Aalborg), în vederea participării la Sesiunea Plenară de Primăvară a Comisiilor 2 şi 3 ale Adunării Regiunilor Europei (ARE), în perioada 3 – 7 martie 2015.
Prezintă: Dumitru Adrian – vicepreşedinte
39.Informare referitor la solicitarea Partidului Naţional Liberal Filiala Dâmboviţa privind constatarea încetării mandatelor pentru următorii consilieri judeţeni: Popescu Claudiu Cezar, Ivan Gheorghe, Moise Vasile, Ferariu Ioan şi Trifan Mihai.
Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului
40.Diverse.

PREŞEDINTE
conf.univ.dr. ADRIAN ŢUŢUIA

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.