Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Comunele Răscăeţi şi Corbii Marii în vizorul organelor de urmărire penală. Corpul de Control al Guvernului a descoperit nereguli grave privind implementarea proiectului “Pod peste pârâul Jirnov, sat Răscăeţi şi pod peste pârâul Holboca, sat Vultureanca” şi a proiectului „Bază sportivă în comuna Corbii Mari

Autor:

Data: 11 mai 2014, 14:04

  •  
  •  
  •  

Atribuirea ilegală a contractelor de lucrări, recepţia lucrărilor cu încălcarea dispoziţiilor legale, schimbarea destinaţiei fondurilor alocate de la bugetul statului cu încălcarea dispoziţiilor legale, obţinerea ilegală a finanţării de la bugetul statului prin utilizarea unor înscrisuri în care au fost atestate date necorespunzătoare adevărului şi procedura de atribuire a contractului de lucrări cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente în materia achiziţiilor publice toate acestea apar într-un raport al Corpului de control al Guvernului care a verificat modul în care au fost finanţate lucrările din Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural în comunele dâmboviţene Răscăeţi şi Corbii Marii. inundatiiCorpul de control a sesizat organele de urmarire penală.
Concluziile au rezultat din verificări efectuate de Corpul de control la administraţiile locale din comunele Corbii Mari şi Răscăieţi,judeţul Dâmboviţa. Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural a fost instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 având ca obiectiv general dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural românesc prin finanţarea, de la bugetul de stat, a unor proiecte privind construcţia, extinderea sau modernizarea de poduri, podeţe şi punţi pietonale, platforme de gunoi, sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare.Odată cu adoptarea Legii nr. 71/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, domeniul de aplicabilitate al programului a fost extins şi asupra construcţiei şi/sau modernizării unor baze sportive din mediul rural.
În urma verificărilor,au fost constatate următoarele nereguli şi încălcări ale dispoziţiilor legale la Răscăeţi şi Corbii Mari :

Atribuirea ilegală a contractelor de lucrări
Cu privire la atribuirea contractului de lucrări ce urmau să fie executate în cadrul proiectului “Pod peste pârâul Jirnov, sat Răscăeţi şi pod peste pârâul Holboca, sat Vultureanca”, aprobat în anul 2006, în cadrul acţiunii de control s-a constatat că reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu cu privire la desfăşurarea procedurii de achiziţie publică a lucrărilor. Astfel, atribuirea contractului de lucrări, în valoare de 1.538.915,39 RON, s־a făcut către Societatea de Construcţii în Transporturi Bucureşti S.A., cu încălcarea dispoziţiilor legale, din următoarele considerente principale:
1.Autoritatea contractantă nu a întocmit nota justificativă în care să motiveze impunerea cerinţelor minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară şi la capacitatea tehnică şi/sau profesională solicitate ofertanţilor.
2. Anunţul de participare la procedura de achiziţie nu a conţinut informaţii despre criteriile privind situaţia economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertanţilor.
3. Autoritatea contractantă a solicitat operatorilor economici prezentarea unei cifre medii de afaceri de aproximativ 9 ori mai mare decât valoarea totală estimată a contractului de achiziţie şi unei situaţii cu lucrări
finalizate în cursul unui an cu o valoare totală de aproximativ 6 ori mai mare decât valoarea contractului, condiţii disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urma să fie atribuit, ceea ce a condus la restricţionarea participării ofertanţilor la licitaţia deschisă.

Recepţia lucrărilor cu încălcarea dispoziţiilor legale
Între Consiliul Local al Comunei Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, în calitate de achizitor şi Societatea de Construcţii în Transporturi Bucureşti S.A., în calitate de executant, a fost încheiat contractul de lucrări nr. DJRC/30/12.02.2007, având ca obiect executarea, finalizarea şi întreţinerea lucrării „Pod peste pârâul Jirnov, sat Răscăeţi şi pod peste pârâul Holboca, sat Vultureanca” (proiect aprobat în anul 2006).
în ceea ce priveşte executarea contractului de lucrări nr. DJRC/30/12.02.2007 şi recepţia lucrării, s-au constatat următoarele:
1. Nu a fost respectat termenul de execuţie prevăzut în cererea de finanţare şi în studiul de fezabilitate.
s Recepţia la terminarea lucrărilor s-a realizat cu încălcarea dispoziţiilor legale, întrucât numărul membrilor comisiei de recepţie numite prin Dispoziţia primarului nr. 144/24.06.2008 a fost mai mic decât numărul minim de 5 membri prevăzut de legislaţia în vigoare în domeniul recepţiei lucrărilor, iar la recepţia la terminarea lucrărilor nu a participat niciun reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii, deşi prezenţa acestuia era obligatorie pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.
՝2.Până la data efectuării controlului, Consiliul Local al Comunei Răscăeţi, în calitate de investitor, nu a întreprins demersurile necesare în vederea întocmirii cărţii tehnice a construcţiei.
3. Dirigentele de şantier nu a participat la recepţia lucrărilor, nu a semnat Procesul – verbal de recepţia la terminarea lucrărilor nr. 171/26.01.2009 şi nu a predat investitorului actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.
Schimbarea destinaţiei fondurilor alocate de la bugetul statului cu încălcarea dispoziţiilor legale

Reprezentanţii Primăriei Comunei Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, au aprobat, cu încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1 alin. (2) din Hotărârile Guvernului nr. 856/2007, nr. 1440/2007 şi nr. 977/2010, efectuarea unei plăţi, în cuantum de 84.432 RON, reprezentând servicii de proiectare şi asistenţă, din sumele alocate de la bugetul de stat care trebuiau utilizate doar pentru finanţarea cheltuielilor necesare execuţiei lucrărilor de investiţii la obiectivul „Pod peste pârâul Jirnov, sat Răscăeţi şi pod peste pârâul Holboca, sat Vultureanca” (aprobat în anul 2006), fiind produsă astfel o pagubă bugetului de stat în cuantum de 84.432 RON.

Obţinerea ilegală a finanţării de la bugetul statului prin utilizarea unor înscrisuri în care au fost atestate date necorespunzătoare adevărului
a) Potrivit prevederilor din Ghidul solicitantului pentru programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, documentaţia de solicitare a fondurilor din bugetul de stat trebuia să conţină „hotărârea consiliului local de aprobare a cofinanţării.”
În vederea obţinerii finanţării de la bugetul statului pentru proiectul „Bază sportivă în comuna Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa”, reprezentanţii Primăriei Comunei Corbii Mari au semnat, respectiv au contrasemnat pentru legalitate, două hotărâri ale consiliului local, nr. 29/30.07.2008 şi nr. 30/30.07.2008, în cuprinsul cărora au fost atestate date şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că la data de 30.07.2008 au avut loc şedinţe ale consiliului local prin care au fost aprobate studiul de fezabilitate şi cofinanţarea proiectului, deşi, la data respectivă nu a avut loc nicio şedinţă a consiliului local.
În realitate, hotărârile nr. 29 şi nr. 30 au fost adoptate de către consiliul local, la o dată ulterioară, respectiv la data de 14.08.2008.Hotărârile menţionate, semnate de către primarul comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, ANGHEL Constantin, au fost transmise Secretariatului General al Guvernului şi au stat la baza obţinerii, de la bugetul statului, a sumei de 408.228 RON.

b) Procedura de atribuire a contractului de lucrări pentru obiectivul „Bază sportivă în comuna Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa”, aprobat în anul 2008, s-a desfăşurat cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente în materia achiziţiilor publice.
Reprezentanţii Primăriei Comunei Corbii Mari nu au elaborat nota justificativă privind alegerea procedurii şi nici pe cea privind determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publică, fiind încălcate astfel dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii, de către autoritatea contractantă, a unei note justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă este alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă, precum şi dispoziţiile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligativitatea estimării, de către o autoritate contractantă, a valorii unui contract de achiziţie publică, pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv.

Având în vedere că, în urma desfăşurării acţiunilor de control la cele 11 autorităţi ale administraţiei publice locale, printre acestea regăsindu-se şi comunele dâmboviţene Răscăeţi şi Corbii Mari în legătură cu implementarea proiectelor finanţate prin Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, au rezultat indicii privind acte şi operaţiuni care pot întruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de natură penală (fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii, uz de fals, înşelăciune, abuz în serviciu contra intereselor publice, deturnare de fonduri), Corpul de control al primului ־ ministru, ca organ cu atribuţii de control, a sesizat organele de urmărire penală competente, urmând ca acestea sau, după caz, instanţele de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor şi asupra vinovăţiei.Nota de informare privind concluziile verificărilor efectuate la autorităţi ale administraţiei publice locale în legătură cu implementarea proiectelor finanţate, în perioada 2006 -2012, în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural va fi transmisă, spre informare, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru, Curţii de Conturi a României etc.

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.