JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

ORDINE DE ZI. Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 10 februarie 2015, ora 13:00

Autor:

Data: 9 februarie 2015, 22:11

             În conformitate cu art.94(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 10 februarie 2015, ora 1300, ce se va desfăşura în sala de şedinţe a sediului administrativ.sedinta cjd 30.12.2014

          Şedinţa are următoarea ordine de zi :             

   1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului, la 31.12.2014.

           Prezintă: Igescu Carmen – director

        2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind reabilitarea Secţiei TBC Moroeni din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

           Prezintă: Petrescu Radu – manager

        3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru reparaţii capitale (învelitoare) la Dispensarul TBC din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

           Prezintă: Petrescu Radu – manager

        4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind achiziţionarea de active fixe (aparatură medicală) incluse în Lista de Investiţii pe anul 2015 anexă la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

           Prezintă: Petrescu Radu – manager

        5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind achiziţionarea şi montajul unui lift pentru bolnavi (ascensor pentru targă) la secţia Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

          Prezintă: Petrescu Radu – manager

       6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru sumele reprezentând transferuri în valoare de 998 mii lei, acordate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în anul 2015, pentru realizarea obiectivelor de investiţii propuse la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

          Prezintă: Petrescu Radu – manager

       7.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social şi mandatarea reprezentaţilor A.G.A. pentru majorarea capitalului social al S.C.“Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa” S.A.

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

        8.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social şi mandatarea reprezentaţilor A.G.A.pentru majorarea capitalului social al S.C.”Carpatmontana Serv” S.A.

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

        9.Proiect de hotărâre privind acordul pentru utilizarea de către S.C.SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. a părţii din imobilul din Pucioasa, strada Morilor nr.7, aflată în proprietatea privată a judeţului Dâmboviţa şi atribuită cu titlu gratuit către Consiliul Local Pucioasa.

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

      10.Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi transferul către Consiliul Local al comunei Aninoasa, a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii ”Restaurarea şi introducerea în circuitul turistic a Mânăstirii Viforâta, modernizarea şi crearea infrastructurii şi utilităţilor conexe, comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa”.

            Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

      11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.142/30.06.2010 privind aderarea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa la Asociaţia Camera de Comerţ şi Industrie România – Luxemburg (C.C.I.R.L.).

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

      12.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei/contribuţiei băneşti pentru anul 2015 către Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România.

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

      13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei/contribuţiei băneşti pentru anul 2015 către Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară ,,Civitas Târgovişte”.

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

      14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor de tineret şi sport finanţate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în anul 2015.

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

      15.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi ASOCIAŢIA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN MEDIUL VIRTUAL în vederea organizării Ediţiei a-II-a a Târgului ”Tinerilor Întreprinzători din Mediul Virtual”.

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

      16.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Informatică – pentru liceu.

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

      17.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Religie – Cultul ortodox.

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

     18.Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din sumele alocate din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa pe anul 2015, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – Filiala Dâmboviţa.

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

      19.Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor de desemnare a entităţilor teritoriale care vor înlocui structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Dâmboviţa.

           Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

      20.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.132/30.06.2010 privind aprobarea concesionarii gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Dâmboviţa către S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

          Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

  21.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie şi mandatarea reprezentaţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A. la S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. în vederea încheierii unui contract de constituire a dreptului de superficie pentru un teren în suprafaţă de 2.000 mp-proprietate privată a judeţului Dâmboviţa, aflat în administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

     Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

     22.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie şi mandatarea reprezentaţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A. la S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. în vederea încheierii unui contract de constituire a dreptului de superficie pentru un teren în suprafaţă de 5.000 mp-proprietate privată a judeţului Dâmboviţa, aflat în administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

    Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

      23.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unităţile administrativ teritoriale Ulmi, Lunguleţu şi Dragomireşti prin consiliile locale ale acestora în vederea realizării unor lucrări de infrastructură rutieră.

           Prezintă: Dinu Vasile – director

     24.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unitatea administrativ teritorială Băleni prin Consiliul Local Băleni în vederea realizării unor lucrări de infrastructură rutieră.

          Prezintă: Dinu Vasile – director

     25.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unitatea administrativ teritorială Ludeşti prin Consiliul Local Ludeşti în vederea realizării obiectivului ,,Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 702 L Scheiu de Jos – Scheiu de Sus”.

          Prezintă: Dinu Vasile – director

     26.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare drumuri comunale în comuna Iedera, judeţul Dâmboviţa ”.

          Prezintă: Dinu Vasile – director

     27.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  ,,Asfaltare drumuri locale – strada Ţarina II, strada Ţarina III, strada Ţarina V şi strada Ţarina XIV în comuna Moţăieni, judeţul Dâmboviţa”.

          Prezintă: Dinu Vasile – director

     28.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi în comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa ”.

          Prezintă: Dinu Vasile – director

     29.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.172/14.11.2012 privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unităţile administrativ teritoriale Cândeşti, Ocniţa, Dragodana, Lucieni, Pucheni, Voineşti şi Vlădeni prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor locale.

          Prezintă: Dinu Vasile – director

     30.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.21/24.02.2012 privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unele comune şi oraşe prin Consiliile Locale pentru realizarea de obiective de modernizare drumuri şi străzi.

          Prezintă: Dinu Vasile – director

     31.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.137/03.07.2014 privind transmiterea de către Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în administrarea Comunei Cojasca prin Consiliul Local Cojasca a suprafeţelor de teren aparţinând amprizei şi zonei de siguranţă a drumului judeţean DJ 711 în vederea realizării unor lucrări de infrastructură rutieră.

         Prezintă: Dinu Vasile – director

    32.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru asocierea între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudeţean.

         Prezintă: Dinu Vasile – director

    33.Proiect de hotărâre privind stabilirea termenului limită pentru depunerea solicitărilor şi documentaţiilor tehnico-economice aferente unor obiective de infrastructură rutieră propuse a se realiza în asociere de către judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi unităţile administrativ teritoriale.

         Prezintă: Dinu Vasile – director

    34.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivele de infrastructură rutieră de interes judeţean finanţate conform O.U.G.28/2013.

         Prezintă: Dinu Vasile – director

    35.Proiect de hotărâre pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.283/2014 privind aprobarea Notei de Fundamentare cuprinzând principalii indicatori tehnico-economici la obiective de investiţii.

         Prezintă: Dinu Vasile – director

    36.Proiect de hotărâre privind transmiterea suprafeţelor de teren aferente unor sectoare de drumuri judeţene din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.

         Prezintă: Dinu Vasile – director

     37.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unităţile de cult.

          Prezintă: Dinu Vasile – director

     38.Proiect de hotărâre pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.49/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII”.

    Prezintă: Dinu Vasile – director

39.Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricţii temporare de circulaţie pe unele sectoare de drumuri judeţene.

          Prezintă: Cârstoiu Jean – director adjunct

     40.Proiect de hotărâre privind eliberarea unor Licenţe de traseu pentru transport persoane prin curse regulate speciale pe trasee de pe raza teritorială a judeţului Dâmboviţa.

          Prezintă: Cârstoiu Jean – director adjunct

  41.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei judeţului Dâmboviţa pe anul 2015 pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”.

           Prezintă: Gilia Valeriu Florin – director  – director

      42.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Dâmboviţa pentru perioada 2012 – 2020, varianta actualizată – IANUARIE 2015.

      Prezintă: Gilia Valeriu Florin – director

      43.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.3/09.01.2015 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul 2015 pentru elaborarea studiilor, proiectelor, expertizelor, consultanţei, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării viitoarelor proiecte cu finanţare externă.

          Prezintă: Gilia Valeriu Florin – director

     44.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia de dotări necesare aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în anul 2015.

           Prezintă: Radu Sorin – director

      45.Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unităţile administrativ teritoriale: Şotânga, Nucet, Crângurile, Cândeşti, Moţăieni, Crevedia, Şelaru şi Tărtăşeşti prin consiliile locale ale acestora, pentru  realizarea documentaţiilor “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL” şi “REGULAMENT  LOCAL DE  URBANISM”.

           Prezintă: Herţia Cristina – arhitect şef

      46.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale unităţilor administrativ teritoriale: Şotânga, Nucet, Crângurile, Cândeşti, Moţăieni, Crevedia, Şelaru şi Tărtăşeşti.

           Prezintă: Herţia Cristina – arhitect şef

      47.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru elaborare şi cofinanţare Planuri Urbanistice Generale (P.U.G.) pentru unităţile administrativ teritoriale: Răzvad, Odobeşti, Gura Şuţii, Valea Mare, Buciumeni, Finta, Vârfuri, Pietroşiţa, Tătărani.

          Prezintă: Herţia Cristina – arhitect şef

     48.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru elaborarea şi cofinanţarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) pentru unitatea administrativ teritorială Moroeni.

          Prezintă: Herţia Cristina – arhitect şef

     49.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.) şi Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) – Parcul Tineretului, B – dul Regele Carol I  nr.51.

          Prezintă: Herţia Cristina – arhitect şef

     50.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru realizarea obiectivului ”Centru multifuncţional pentru servicii de urgenţă şi jandarmerie montană zona Peştera, comuna Moroeni”.

          Prezintă: Herţia Cristina – arhitect şef  

     51.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea achiziţiei unui sistem de supraveghere video la Biblioteca Judeţeană “Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, în anul 2015.

          Prezintă: Erich Agnes – manager

     52.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa.

          Prezintă: Mihai Daniel – director

     53.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Dâmboviţa.

          Prezintă: Cristea Ioana – director

 54.Proiect de hotărâre privind acordul pentru transmiterea „Sistemului de canalizare menajeră a satului Dobra, judeţul Dâmboviţa” – proprietate publică a Unităţii Administrativ Teritoriale Dobra, din administrarea Consiliului Local Dobra, în administrarea Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Dâmboviţa.

          Prezintă: Cristea Ioana – director

     55.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.

          Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager

     56.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului minimal de acţiuni culturale ce urmează să fie realizate în anul 2015, al  Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.

          Prezintă: Lăscaie Ionuţ – manager

     57.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont Dâmboviţa.

          Prezintă: Deaconescu Gheorghe – şef serviciu

     58.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţionarea de dotări independente (alte cheltuieli de investiţii) în anul 2015, de către Serviciul Public Judeţean Salvamont Dâmboviţa.

          Prezintă: Deaconescu Gheorghe – şef serviciu

     59.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.“Moreni Parc Industrial” S.A. pe anul 2015.

     Prezintă: Petrescu  Mihai- director

     60.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.“Parc Industrial Priboiu” S.A. pe anul 2015.

     Prezintă: Gîtman Valentin – director

     61.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.“Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa” S.A. pe anul 2015.

     Prezintă: Manole Alin – director

     62.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.„Carpatmontana Serv” S.A. pe anul 2015.

     Prezintă: Mihai Petrică – director 

  63.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2015 şi estimări 2016 – 2018.

          Prezintă: Igescu Carmen – director

     64.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

          Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile  –secretarul  judeţului

     65.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Antonescu Marin.

          Prezintă: Ivanoff  Ivan Vasile – secretarul judeţului

     66.Informare cu privire la situaţia bunului imobil (clădiri şi teren) aferent Centrului de agrement Stejarul.

          Prezintă: Măţăoanu Nicolae – director

     67.Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada iulie 2014 – decembrie 2014.

          Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile  – secretarul judeţului

     68.Raport referitor la aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2014, la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

          Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile  – secretarul judeţului

     69.Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală în Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru anul 2014.

         Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile  – secretarul judeţului

 70.Raport centralizat privind prevenirea abandonului copilului de către familie pentru anul 2014.

    Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile  – secretarul judeţului

 71.Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Dâmboviţa pentru anul 2015.

 Prezintă: Neculaescu Sache – preşedinte ATOP

 72.Informare privind plângerea prealabilă formulată de un grup de consilieri judeţeni PNL şi independenţi.

          Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile  – secretarul judeţului

                                                       PREŞEDINTE

                                               conf.univ.dr. ADRIAN ŢUŢUIANU

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google