JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

La primăria Titu este nevoie de un inspector, grad I. grad profesional asistent – compartimentul buget

Autor:

Data: 3 martie 2014, 17:09

Consiliul Local al oraşului Titu organizează, în data de 25.03.2014. concurs pentru ocuparea unui post de -, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului oraşului Titu. conform prevederilor ari.17 din HG nr.6l 1/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Titu. str. Pictor N. Grigorescu. nr. 1 şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu.
CONDIŢII GRNERALE:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile art.54 din Legea nr. 188/1999
Proba scrisă se va desfăşura în data de 25.03 2014, ora 10. iar interviul in data de 27.03.2014
ora 13.Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 14.032014. între orele 8-14 la
sediul Primăriei oraşului Titu, str. Picior N Grigorescu, nr. 1 – registratură .
Informaţii suplimentare se pot obţine de ta sediul Primăriei oraşului Titu, la Compartimentul
Buget-Contabilitate, Resurse Umane – tel. 0245.651095 , int.17.
Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului oraşului Titu;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivii legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului dc muncă. conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care să ateste
vechimea în munca, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor
c) cazierul judiciar
0 adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate:
gt curriculum vitae:
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Actele prevăzute la liL b),c) şi h) vor fi prezentate şi in original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google